EU sikrer rettigheder

Al ventetid føles lang. Og jeg venter utålmodigt på Kommissionens forslag om patientrettigheder for borgerne i EU.

Patienter 1. april 2008 23:04

Hensigten med forslaget er at skabe fælles regler for allerede eksisterende rettigheder. Der er altså ikke tale om at introducere nye rettigheder. Når der er vedtaget fælles regler og det er gældende lov i EU¿s medlemslande kan borgerne udøve sine rettigheder direkte. Som det er nu kræver det, at man går til domstolen. Forslaget vil fastsætte regler for sundhedstjenester på tværs af grænser og patienters rettigheder på tværs af grænser. Hvis en dansk læge ønsker at udøve praksis i Belgien skal vedkommende følge de belgiske regler. Hvis en patient ønsker behandling i udlandet, skal det finansieres som efter reglerne i hjemlandet. Lige som vi allerede kender det, når danske kræftpatienter sendes til Tyskland for at få behandling. Der ligger store potentialer gemt i dette forslag. Eksempelvis kræver det et vist antal patienter om året for at kunne specialisere sig i en behandlingsform. For en sjælden sygdom kan det være, at der blot er 10 i Danmark, der skal behandles om året, og i sådan et tilfælde vil der kun være fordele i at samle patienterne og ekspertisen et sted. Kommissionen estimerer, at blot en procent af sundhedsudgifterne vil gå til behandling af patienter i udlandet. Langt de fleste ønsker behandling så tæt på hjemmet og deres pårørende som muligt. De, der ønsker at få behandling i udlandet gør det, hvis den pågældende behandling ikke fås i hjemlandet, hvis ventelisten er lang eller hvis behandlingen er billigere i udlandet. Det sidste vil for os danskere kun være interessant for behandling hvor der er stor grad af brugerfinansiering, som tandpleje og plastikkirurgi, hvor patienter også allerede i dag, kan vælge at rejse til udlandet for at modtage behandling.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...