EU skal blande sig uden om

Hvorfor mener I, at foreningernes genbrugsbutikker skal fritages for moms? Nick Hækkerup, skatteordfører (S): - Fordi de laver genbrug og tjener penge til de svageste i verden. Det er båret af frivillig arbejdskraft og typisk med en grad af idealisme. Men også i disse tider, hvor vi snakker om genbrug og miljø, skal vi ikke lægge hindringer i vejen. Frank Aaen, skatteordfører (EL): - Det er et af de steder, hvor det er helt forrykt, at EU blander sig. Det kan vi selv finde ud af at afgøre i Danmark. Men egentlig skulle disse foreninger i stedet have direkte tilskud til at dække behovet. For eksempel dem der deler julepakker ud. Så har vi meget bedre tjek på, hvad pengene bruges til. Momsfritagelse er et tag-selv-bord, hvor ingen ved, hvad pengene bliver brugt til. Kristian Jensen, skatteminister (V): - Fordi det har en særlig værdi, at vi har disse frivillige foreninger, som gør et arbejde, offentlige myndigheder ikke kan klare lige så effektivt, og der findes ingen nemmere måde at hjælpe dem på end at fritage dem for moms. Tilskudsordninger ender ofte i alt for meget bureaukrati. Og så kan man ikke sammenligne en Røde Kors-butik med det øvrige tøjmarked. De har en mere snæver målgruppe, og man overvejer jo ikke at købe sin ny aftenkjole nede i Blå Kors-butikken. Mikkel Dencker, skatteordfører (DF): - Det er forretninger, der bliver drevet med et humanitært sigte, og det berettiger, at der er særlige hensyn. Derfor er det ok i denne sammenhæng, hvis det er konkurrenceforvridende.