EU skal presse bilindustrien

Vor tids største udfordring er at få nedbragt udslippene af klimagasser. Det er nødvendigt, for at forhindre global opvarmning, som kan få dramatiske følger.

En af de store syndere er biltrafikken. Hvis det skal lykkes at få nedbragt udslippene af klimagasser, skal der stilles krav til bilindustrien. Bilindustrien har vistnok sagt, at den vil gøre noget. Uden at det hidtil har givet de nødvendige resultater. Derfor har miljøudvalget i Europa-Parlamentet for nylig vedtaget en rapport om udslip fra privatbiler. Udvalget mener, at CO2-udslip fra privatbiler bør ned på gennemsnitligt 129 gram per kilometer fra 2012. Hen ved 20 procent af CO2-udslippene i EU-landene kommer fra privatbiler og lette køretøjer. Også EU-Kommissionen ønsker bindende lovgivning. Det er nødvendigt, for at nå målet om en reduktion på 20 procent af CO2-udslippene inden 2020 i forhold til 1990. Miljøudvalget foreslår, at sætte bindende reduktionsmål allerede fra 2009. I forslaget, som skal behandles i Europa-Parlamentet i november, vil der blive bøder til bilindustrien, hvis bilernes CO2-udslip overstiger de vedtagne krav. Kravene er udslip på 129 gram CO2 per kilometer fra 1. januar 2012 og 95 gram CO2 per kilometer fra 2016. Der varsles også krav om maksimale udslip på 70 gram CO2 inden 2025. EU-kravene vil også påvirke bilproducenter i USA, Japan, Korea og Kina. For disse er Europa et stort og attraktivt marked. Derfor må de fremstille biler, som kan sælges i de 27 EU-lande. Dette bliver et eksempel på, hvordan EU sætter standarder for en hel verden.