EMNER

EU skifter styrmand

Tyrkiets eventuelle fremtid i EU kan blive en varm kartoffel for Hollands regering, når den torsdag overtager EU's formandskab

BRUXELLES:Irlands premierminister, Bertie Ahern, overlader torsdag EU's styrmandskasket til Hollands premierminister, Jan Peter Balkenende, når Holland overtager EU's formandskab for de kommende seks måneder. I juni måned lykkedes det for irske Ahern at finde et kompromis om EU's første forfatning, og så sent som tirsdag kunne Ahern krone sit succesfulde formandskab med et topmøde, hvor de europæiske ledere enedes om at udpege Portugals premierminister, José Manuel Durão Barroso, som den næste formand for EU-Kommissionen. Dermed har Ahern ryddet et par ømfindtlige EU-sager af vejen, som ellers kunne have forfulgt hollænderne i efteråret. Nu kan Jan Peter Balkenende koncentrere sig om at nå igennem den politiske EU-dagsorden, som allerede venter ham. Først skal hollænderne sikre, at medlemmerne af den næste EU-Kommission under José Manuel Barroso bliver udpeget, så den nye Kommission er klar til 1. november, når Romano Prodi og hans kommissærer takker af. Udpegningen af de nye kommissærer kan blive en bøvlet affære, for hver enkelt af de i alt 25 kommissionsmedlemmer skal "grilles" og godkendes af Europa-Parlamentet, før de kan indtage deres plads i Kommissionen. Men den største politiske udfordring for den hollandske premierminister bliver at komme videre med EU's udvidelse uden at splitte medlemslandene. EU-landenes ledere har lovet Tyrkiet, at de vil tage stilling til tyrkernes årgamle EU-ansøgning inden årets udgang, men spørgsmålet om tyrkisk EU-medlemskab er politisk dynamit i EU. Det er langt fra alle lande, som er begejstrede ved tanken om Tyrkiet som EU-land. Især Frankrigs præsident, Jacques Chirac, er stærkt bekymret ved udsigten til at få det store og tilbagestående land ind i EU-kredsen. At Tyrkiet samtidig er muslimsk og traditionelt en af USA's tro allierede i NATO gør bestemt ikke sagen bedre for franskmændene, og det kan ikke udelukkes, at Chirac eller andre vil forsøge at udskyde beslutningen om Tyrkiets EU-fremtid. I første omgang skal EU blot beslutte, om og i givet fald hvornår man vil indlede forhandlinger om Tyrkiets optagelse. Forhandlingerne kan foregå i årevis, men alle er klar over, at hvis de først bliver sat i gang, er det politisk umuligt at standse dem igen, og så vil Tyrkiet før eller siden blive EU-medlem. Derfor vil nogen muligvis foretrække, at Tyrkiet fortsætter en rum tid endnu som EU's "evige kandidat". /ritzau/