EU som murbrækker i muslimske lande

Islams samfundsmodel blokerer for dynamisk økonomisk udvikling, mener udlandsdansker med nordjyske rødder

NØRRESUNDBY:Når Sven Burmester slentrer gennem gaderne i millionbyen Chengdu i Sechuan-provinsen i Kina glæder han sig over, hvad han ser. Her, hvor han har et job for FNs befolkningskontor, hersker en optimisme op fremtidstro på linie med, hvad han selv oplevede under sin opvækst i Aalborg midt i sidste århundrede. Befolkningsvæksten er kommet under kontrol, og velstanden breder sig. Noget anderledes ser han på omgivelserne i Alexandria, Egypten, et andet af fire holdepunkter i Sven Burmesters globale nomadetilværelse. Selv om han personligt føler sig tryg og befinder sig godt i den egyptiske hverdag, er det tydeligt for ham, at her går udviklingen den gale vej - en stadigt voksende befolkning, der oplever stigende forarmelse. Burmester tøver ikke med at give en fastkørt islamisk samfundsmodel skylden for tingenes tilstand, ligesom han anser den fundamentalistiske islamisme for at være det største aktuelle problem i den globale udvikling. Og selv om den muslimske verden også er i bevægelse, frygter han lige så meget, at den kan svinge i den forkerte retning. Især når det gælder islams gamle kerneområde. - Jeg er bange for, at uden en reform af islam, kan man ikke bryde ud af den situation, som mange af landene i Mellemøsten er havnet i. Tag et land som Saudi-Arabien, der i de senere år har oplevet en økonomisk nedgang, hvor bruttonationalproduktet er raslet ned til en tredjedel af det tidligere - fra 25.000 til 8000 dollar pr. indbygger. Hvor skal kræfterne komme fra til at ændre på den situation, så længe samfundsstrukturen på mange måder ligner noget, vi havde i middelalderen, spørger Sven Burmester. - Man kan forestille sig mange måder at opnå reformer på, og vi oplever vel en af dem med den krig, som præsident Bush fører i Irak i dag. Men jeg tror, at der hviler et stort ansvar på Europa. Man kan komme til et punkt, hvor den eneste vej til fornyelse er at ekspandere EU til at omfatte hele Middelhavsområdet og Mellemøsten, forudser Sven Burmester, og han betragter en optagelse af Tyrkiet i EU som et første naturligt skridt. - De 70 millioner tyrkere er overvejende muslimer i den mere milde udgave, og derfor vil de være oplagte brobyggere til den øvrige muslimske verden. Selv om tyrkerne i dag langt fra på alle punkter lever op til de krav, man kan stille til et demokratisk samfund efter vestlig opfattelse, så ved de godt, hvad det handler om, påpeger den tidligere Verdensbank-medarbejder med den nordjyske baggrund. Jagten på lykken Han opfatter den vej, Danmark har valgt i den nye globale verdensorden, som helt rigtig. - I rent økonomisk forstand har vi gjort lykken med en imponerende eksport og stor opmærksomhed om de internationale markeder. Se blot på vores levestandard, som hører til verdens højeste, konstaterer Sven Burmester og udpeger selve det at søge sin økonomiske lykke, som den vigtigste drivkraft i samfundsudviklingen. Han finder det nærmest lidt pudsigt, at hvor kristendommen ligesom buddhismen advarer mod et liv i overflod og maner til en beskeden livsførelse, gør islam med sin profet, den velbeslåede købmand Muhammed, rigdom til noget positivt, noget at stræbe efter. - Men i den daglige praksis er det næsten modsat, økonomi er nærmest et tabuemne i muslimske lande. Og i hvert fald når velstanden sjældent ret langt uden for sultanernes paladser, påpeger Burmester. Han henviser til, at islams aftryk i hverdagskulturen i de arabiske lande også skaber barrierer for fremskridt. - Man er på mange måder mere optaget af det hinsides - altså livet efter døden - end det nære, livet her og nu. Og den enkeltes virke opfattes mere som opfyldelse af pligter end som noget med at tage initiativer. På den måde går en masse dynamik tabt, og det er med til at afskære befolkningerne fra at komme op på en rimelig levestandard, forklarer Burmester. - Hold islam ude! Han ser mange gode grunde til at stoppe udbredelsen af islam, herunder den der sker via muslimer, der bosætter sig i Danmark. - Jeg synes, der er gået noget galt med den danske debat om indvandrere og flygtninge. Ligesom jeg synes, man skal vise al mulig imødekommenhed over for flygtninge, mener jeg, at man skal afvise al den muslimske indvandring. På den måde må jeg sige, at jeg står 100 procent bag den nuværende regerings linie, bemærker Sven Burmester. - Man er nødt til at sætte en stopper for de familiesammenføringer, der betyder, at den muslimske andel af befolkningen her i landet vokser og vokser. For ved vi jo også, at de muslimske familier i forvejen har et langt større fødselsoverskud end de etniske danskere. De muslimske kvinder føder i snit 2,8 børn, mens danske kvinder er havnet på en fødselsrate på 1,7, og alle kan jo regne ud, hvad det fører til i længden. - Og da vi samtidig kan opleve, at flere og flere efterkommere af de muslimske indvandrere tager afstand fra den vestlige samfundsmodel, vil der ske en snigende islamisering, som jeg anser for negativ og ødelæggende. Dybest set må folk følge de normer, der gælder i Danmark - og ellers finde sig et andet sted at bo, lyder det klare synspunkt fra Sven Burmester.