EU-støtte skal give flere social- og sundhedsassistenter

HALS:Målet er primært flere social- og sundhedsassistenter, når Hals og Dronninglund kommuner efter sommerferien tager fat på et nyt tværkommunalt samarbejdsprojekt med støtte fra EU. Den bevilgede støtte fra EU's Socialfond er på 977.448 kr. fordelt over to år - 2003 og 2004 - og der skal til aktiverings- og opkvalificeringforløbet knyttes 16 personer fra de to kommuner. Det bliver otte kontanthjælpsmodtagere, fire flygtninge og fire forsikrede ledige, og de skal over 25 uger have 16 ugers undervisning og ni ugers praktik. Undervisningen kommer til at foregå på Hals Daghøjskole i Gandrup og AMU Nordjylland i Aalborg, og praktikken finder sted i begge de tilknyttede kommuner - inden for hjemmeplejen og rengøring - samt på Dronninglund Sygehus. Målet med det nye aktiveringsforløb er at få flere folk ind på social- og sundhedsområdet. Her vil både Hals og Dronninglund kommuner inden for kun få år stå med et betydeligt rekrutteringsbehov, fordi medarbejderstaben på det tidspunkt vil blive markant formindsket på grund af en såkaldt aldersbetinget afgang på stort set én og samme tid. Gælder det derfor for Hals og Dronninglund kommuner om at få kørt personer i stilling til at træde ind på et arbejdsområde, der p.t. ikke hører til blandt de mest populære, så slår formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), også fast, at hun er glad for at have fået den ønskede EU-støtte. - Vi forventer os meget af det her projekt, tilføjer hun. Der er samlet set tale om et projekt til 2.057.935 kr. og ud over EU-kronerne skyder staten og kommunerne også henholdsvis 685.930 og 394.557 kr. i projektet.