EU stopperimport af kyllingekød

KØBENHAVN:Som følge af udviklingen af fugleinfluenza i Sydøstasien har EU-landene i dag vedtaget flere restriktioner for import af dyr, fødevarer og andre animalske produkter fra en række lande i Sydøstasien. Sygdommen kan i sjældne tilfælde smitte mennesker ved tæt kontakt med fjerkræ, hvorimod det aldrig er set, at mennesker er blevet smittet ved at spise fjerkræprodukter som kød og æg. Mennesker kan i sjældne tilfælde dø af sygdommen. EU har tidligere udstedt forbud mod at indføre visse fjerkræprodukter samt prydfugle, men forbuddet udvides nu til at omfatte flere produkter og flere lande. Forbudet gælder såvel fersk kød som kødprodukter af fjerkræ, strudsefugle, opdrættet og vildtlevende fjervildt samt konsumæg fra Thailand, fersk kød og kødprodukter af fjerkræ samt konsumæg fra Kina samt konsumæg fra Sydkorea. Desuden er der indført restriktioner omkring af kæledyrsfoder fra Thailand, KIna og Sydkorea, trofæer af fugle fra Thailand, Kina og Sydkorea samt ubehandlede fjer fra Cambodja, Indonesien, Japan, Laos, Pakistan, Kina, Sydkorea, Thailand og Vietnam. Det er ligeledes forbudt at indføre levende prydfugle fra Cambodja, Indonesien, Japan, Laos, Pakistan, Kina, Sydkorea, Thailand og Vietnam. 1. sektion side 3