EU-strid: Sagsøgere forventede at tabe

Sagsøgere har ikke meget tilovers for dommen i Lissabonsagen, hvor regeringen var anklaget for grundlovsbrud.

EU-strid: Sagsøgere forventede at tabe

Fem landsdommeres afgørelse i den såkaldte Lissabonsag er del af en magtkamp med domstolene på den ene side og regeringen på den anden.

Sådan lød reaktionen fra professor i retsvidenskab Ole Krarup, efter at Østre Landsret fredag frifandt regeringen for brud på grundloven i forbindelse med Danmarks tiltrædelse af EU's Lissabontraktat.

- Det her viser, at domstolene ikke tør at sige regeringen imod, sagde den tidligere EU-parlamentariker Ole Krarup, som har ført sagen sammen med advokat Karen Dyekjær på vegne af 34 borgere.

Dommernes enstemmige beslutning var ventet hos sagsøgerne, der fredag var flankeret af mindst 20 interesserede borgere i den tætpakkede retssal, hvor retsformand Kjeld Wiingaard læste dommen højt.

Gruppen af sagsøgere stævnede i 2008 den daværende regering for brud på grundloven, fordi Lissabontraktaten blev ratificeret - godkendt - af Folketinget uden en folkeafstemning.

Sagsøgerne mener, at Danmark afgav suverænitet - selvbestemmelse - til EU med Lissabontraktaten, og at danskerne derfor burde have være kaldt til stemmeurnerne.

Stævningen er i dag rettet mod statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF).

Begge har udtrykt glæde over dommen.

- Er I tilfredse?, råbte tidligere kandidat til EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Helge Rørtoft-Madsen til de fremmødte uden for Østre Landsret efter domsafsigelsen.

Nej!, lød svaret fra folkemængden.

Og i lige så klare vendinger udtrykte de deres opbakning til en ankesag i Højesteret.

- Nu skal vi læse dommen. Det interessante er, hvordan retten begrunder denne højst mærkværdige dom, fortsatte Helge Rørtoft-Madsen.

Efterfølgende fortalte flere af sagsøgerne til Ritzau, at dommens udfald var ventet.

- Det ville have været en atombombe, hvis vi havde vundet, sagde forfatter Sven Skovmand.

/ritzau/