EU til kamp

SØPIRATER:EU melder sig på banen i kampen mod sø-pirater, som især plager farvandene ud for Somalias kyst. Europa-Parlamentet har vedtaget, at EU skal opprioritere indsatsen og bakke op om den FN-ledede mission. Nu deltager Danmark i FN-regi. Hvis kun EU var til stede, ville Danmark være udelukket fra at deltage p.g.a. vores undtagelse fra forsvarssamarbejdet i EU. Endnu et godt argument for at komme af med den forsvarsundtagelse. Anne E. Jensen medlem (V) af Europa-parlamentet, gruppeformand, B-1047 Bruxelles