EU tøver med hjælp til torsk

Ikke tilstrækkeligt til de tildelte kvoter, siger WWF

KØBENHAVN:EU’s nye plan for fangst af torsk er uforsvarlig og løser ikke problemet med de mange ulovligt fangede torsk. Sådan lyder dommen fra Verdensnaturfonden inden forhandlingerne om udspillet på fiskeriministermødet i næste uge. EU-Kommissionen erkender, at den er gal med torsken, men mener, at det er for urealistisk helt at stoppe fiskeriet i Østersøen. - Der er ikke nok fisk til de kvoter, som er i planen. Så det er legaliseret overfiskeri, siger fiskeripolitisk medarbejder i Verdensnaturfondens (WWF) danske afdeling Espen Nordberg. Når medlemslandenes ministre mødes, bliver de præsenteret for en plan, der reducerer kvoterne med 15 procent. Ifølge Nordberg er problemet, at det ulovlige fiskeri ikke bliver opdaget og straffet, og at målene for, hvor mange fisk der må fanges, er sat så lavt, at fiskene bliver fanget for unge. Så unge, at de ikke når at yngle, og at bestanden dermed bare bliver mindre og mindre. - I Østersøens østlige bestand varsler eksperterne et kollaps på torskebestanden. Problemet ved kommissionens plan er, at hvis du ikke har styr på, hvor meget der bliver fanget, så er det lige meget, om du har en plan, forklarer han. Polsk overfiskeri Især Polen er kendt for at overfiske. I 2004 fik Polen en fangstkvote for torsk fra EU-Kommissionen på 16.000 ton årligt. Samme år eksporterede Polen 52.000 ton torskeprodukter, hvilket betyder fangst af 70.000-100.000 ton torsk. Fiskerikommissærens talskvinde, Michelle Thom, erkender, at det bedste ville være helt at stoppe torskefangsten, men anser det for urealistisk. - Selvfølgelig vil vi gerne give bestanden den bedste mulighed for at blive genoprettet. - Det bedste ville være at stoppe fiskeriet - men det er i en ideel verden. Og fordi torsk findes i så mange fiskerier, er det ikke særlig realistisk, siger hun til BBC. Den danske fødevareminister, Hans Christian Schmidt (V), vil arbejde for, at kvoterne ikke bliver sat ned. - Det helt afgørende for mig er, at vi ikke kan acceptere kommissionens forslag til kvoterne for torsk. - Hvis jeg ikke husker helt fejl - og det gør jeg ikke - så kunne vi faktisk godt have ladet kvoterne stige en anelse mere, end vi gjorde sidste år, så i mine øjne bør de ligge på det samme niveau næste år, sagde Hans Christian Schmidt til Fiskeri Tidende efter forhandlingerne om Danmarks holdning til kvoterne i Folketingets Europaudvalg./ritzau/