EU-traktat og valutakurser

Af Claus Birk Sørensen, valutarådgiver, Nørresundby Bank Det blev et fransk og hollandsk "Nej" til traktaten og efterfølgende en "stand by"-holdning blandt mange af de resterende medlemslande, der endnu ikke har stemt. De første reaktioner Hvis vi begynder med de følger, der allerede er konstateret på valutakurserne, har det hovedsageligt været en kortvarigt (?) styrket Schweizerfranc (CHF) , en svækket Euro (EUR), samt en stærkere US-dollar (USD), når vi kigger på styrkeforholdet mod danske kroner (DKK). Efter vores mening, har resultatet af det franske (og hollandske) "Nej" kun haft ringe - om nogen - betydning for kurserne. En stor del af kursbevægelserne var allerede sket op til valgdagen. Gav meget aktivitet Bevægelserne på CHF kom dog - lidt overraskende - først et par dage efter valget. Mange benyttede det højere CHF-kursniveau til at "hoppe" ind i en Valuta-Swap-forretning, hvor man "bytter" renter (modtager en fast DKK-rente og betaler en p.t. mindre variabel CHF-rente). I forvejen er der et lavt renteniveau i CHF, og den stigende CHF-valutakurs blev dermed startskuddet for indgåelse af mange af disse Swap-forretninger. En midlertidig styrket CHF er stadig sandsynlig, specielt hvis de nuværende budgetforhandlinger går fuldstændig i hårdknude. Derimod ser vi på lidt længere sigt generelt en CHF-trend, der peger ned mod det "gamle" niveau fra 1998-1999, på ca. 465,00 En lånefinansiering (Udlandslån eller Valuta-Swap) via CHF, er med det nuværende lave renteniveau altid attraktivt - men vil man også ind på et gunstigt kursniveau, bør man derfor nok ikke vente for længe. Ved kursbevægelser op mod 485,00 - 486,00 bør det være fornuftigt at handle. Hvad så fremover? Vi tror ikke, at "Nej'et" til afstemningen længere har større betydning for de finansielle markeder. De aktuelle budgetforhandlinger, der foregår nu, har givetvis større betydning. Det er heller ikke vores vurdering, at afstemningsresultatet har betydning for den fremtidige rentepolitik hos Den Europæiske Centralbank (ECB). Men man kan anføre, at en risiko for stagnerende/faldende vækst, som følge af "pausen" i EU-samarbejdet, kan nødvendiggøre, at ECB sænker renten - indirekte er en sådan rentesænkning jo så en følge af det omtalte "Nej". Hvad rykker valutaen? Vi tror, at faktorer som det amerikanske underskud på bl.a. handelsbalancen og tvivl om hvorvidt at væksten i USA holder niveau, atter vil komme i fokus. Disse faktorer vil givet betyde meget for kursudviklingen på de fleste større valutaer, resten af året. Der er stadig enkelte rentestigninger i USA tilbage, der kan støtte USD, ligesom en eventuel rentesænkning fra ECB, vil svække EUR (og dermed DKK) yderligere. Vi tvivler dog stadig på, at der kommer en rentenedsættelse fra ECB i indeværende år.