EU truer affaldsmodel

Nye EU-regler på affaldsområdet er på vej. Halvdelen af borgernes affald skal genanvendes, hvis et forslag fra Europa-Parlamentet bliver til virkelighed.

Europa-Parlamentet har netop vedtaget, at 50 pct. målt i vægt af borgernes affald skal genbruges og genanvendes. I fremtiden kan vi derfor blive tvunget til at kaste æbleskroget i den ene skraldespand og tandpastatuben i den anden. Umiddelbart lyder denne målsætning fornuftig – men resultatet vil være stigende omkostninger uden nævneværdige miljøforbedringer. I praksis vil det betyde, at vi vil bruge ekstra ressourcer på at transportere og behandle affald, der med fordel kunne komposteres hjemme hos os selv. Desuden tager forslaget ikke hensyn til, at vi i Danmark udnytter affald til el og fjernvarme ved at brænde det. Denne behandlingsproces tæller nemlig ikke med i de 50 pct. for genbrug og genanvendelse af husholdningsaffaldet. Danmark bliver altså straffet for at udnytte denne klimavenlige energi. Affald er som bekendt et godt alternativ til de traditionelle energikilder. Forbrænding af affald har den positive effekt, at det erstatter fossil brændsel som kul, olie og naturgas, og derved medfører en betragtelig CO2 besparelse. Det nye direktiv bør tage hensyn til denne positive effekt . Europa-Parlamentets forslag sætter fokus det forkerte sted. Herhjemme er det kun 9 pct. af alt affald, der deponeres på lossepladsen, mens gennemsnittet i EU er 60 pct. Vi skal se affald som ressourcer og sætte ind de rette steder. Det gør vi ved at mindske mængden af affald, der ender på lossepladsen. I stedet for kun at lave et mål, der inkluderer husholdningsaffald, bør der laves et, der inkluderer alt affald, dvs. både industri, bygge - og husholdningsaffald. Et sådant mål vil give langt mere miljø for pengene samt bevirke, at kommunerne fortsat kan beholde og videreudvikle den danske affaldsmodel til gavn for miljøet. Dette er en vigtig sag for kommunerne, da vi ikke kan leve med, at EU’s nye krav kan betyde dårligere miljø og flere udgifter for danskerne. Jeg har drøftet sagen med Europa-parlamentarikerne og bedt dem om at overveje sagen en gang til i lyset af de danske erfaringer. Desværre valgte de en anden vej, men heldigvis er slaget ikke nødvendigvis tabt endnu. Før 50 pct. målet bliver en realitet, kræver det nemlig, at Ministerrådet er enig med Parlamentet, så jeg vil fortsat arbejde for, at den danske affaldsmodel kan bevares. Det vil være dumt at sætte en stopper for den danske affaldsmodel, fordi vi skal leve op til et mål på 50 pct. genanvendelse af det indsamlede affald. Jeg tvivler på, at jeg er den eneste, der synes, at det er unødvendigt at bruge ekstra ressourcer på at fjerne det organiske affald, vi selv med fordel kan lade forgå i haven.