EMNER

EU vil terrorsikre lastbiltrafikken

Frivillig sikring af landtransport skal fuldende sikringen af hele transportkæden, men vognmændene frygter tvang

Landtransporten er sidste led i EU terrorsikring af transporten til lands, til vands og i luften.FOTO: HENRIK BO

Landtransporten er sidste led i EU terrorsikring af transporten til lands, til vands og i luften.FOTO: HENRIK BO

København: Først blev luftfarten sikret bedre mod terror, derefter fulgte terrorsikring af havne, og nu er turen kommet til landevejstransporten. EU-Kommissionen har lavet et forslag til en frivillig ordning, hvor fordele opvejer ulemper for dem, der tilmelder sig. Med begrebet "sikker operatør" lægger kommissionen op til en frivillig ordning, hvor de konkurrencemæssige fordele for de godkendte "sikre operatører" opvejer besvær og udgifter til ordningen. Fordelene skulle bl.a. være hurtigere sikkerhedskontrol ved for eksempel havne og EU's ydre grænser, men vognmandsorganisationen Dansk Transport og Logistik er yderst skeptisk over for forslaget. DTL spørger i sit høringssvar, om det overhovedet er nødvendigt at terrorsikre alle led i transportkæden. "Der synes ikke at være oplagte eksempler på, at vejgodstransport er et hyppigt anvendt våben eller middel i forbindelse med terroraktiviteter" skriver DTL. Kan blive kostbart Vicedirektør Morten Lindbo, DTL, er bekymret for, at det, som begynder som en frivillig ordning, med tiden ændrer sig til en kostbar tvungen ordning. - Det er meget fint at sige, at man kan bruge det til at positionere sig på markedet, men på et eller andet tidspunkt er det ikke frivillighedens vej længere, så er det et krav, siger Morten Lindbo. Forslaget beskriver en lang række ting, som transportører, varehuse og virksomheder, der sender gods, skal opfylde både fysisk og organisatorisk for at blive godkendt som "sikker operatør". DTL mener, der ikke er behov for yderligere terrorsikring, og et politisk ønske om at terrorsikre er ikke nok. - Vi mener, det er mange penge at poste i noget, som man til syvende og sidst ikke har nogen sikkerhed for giver mere, end det vi har i dag, siger Morten Lindbo og henviser til bl.a. regler for transport af farligt gods og en ISO-certificering, der også omfatter organisatorisk sikring. Det vil koste branchen cirka 50 millioner euro (cirka 350 mio. kr.) at indrette landevejstransporten til EU's krav og cirka 250 millioner kroner om året i driftsudgifter. Morten Lindbo vender sig skarpt mod ordningens "motor", der består i økonomiske fordele til dem, der er tilmeldt som "sikker operatør". Skæv konkurrence - Man skal ikke bruge terrorsikring som et kommercielt konkurrenceparameter, siger Morten Lindbo. Kommissionens løfte om hurtigere ekspedition af "sikre operatører" klinger ifølge DTL hult. - Der er måske 500 havne i EU, som har betydning for transporten. Allerede i dag skændes de om, at de ikke kan finde ud af at bruge et fælles sikkerhedskort til havnene, der har hver sit. 380 forskellige kort - Vi har en vognmand, som betjener 380 havne, og han skal have 380 forskellige sikkerhedskort for at komme ind i havnene. Kommissionen har med sit forslag ikke sikret, at man som "sikker operatør" stryger lige igennem, siger Morten Lindbo. DTL fremhæver, at forslaget på en og samme tid etablerer tidkrævende barrierer for derefter at tilbyde metoden "sikker operatør" for undgå barriererne. Ifølge forslaget skal ordningen tilbydes alle transportører, også indenlandske. - Vi har svært ved at se, hvordan ham, der ligger og kører grus ud til et motorvejsbyggeri i Midtjylland, overhovedet er interessant i terrorsammenhæng. Men spørgsmålet er, hvor længe han kan lade være med at tilmelde sig den frivillige ordning, for på et tidspunkt skal han, frygter vi, siger Morten Lindbo. Høringsfristen udløb i weekenden. Det fremgår af et notat fra Transport- og Energiministeriet, at den danske regering er "umiddelbart positivt indstillet over for forslaget fra Kommissionen", og det ventes også positivt modtaget i de øvrige EU-lande.