EUC Nord blandt de tre bedste til integration

MIV-projekt fik rosende med på vejen af integrationsministeren

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det, der pla­ce­re­de EUC Nord blandt lan­dets bed­ste til at lave in­te­gra­tions­pro­jek­ter er blandt an­det, at der er en mål­ret­tet fo­ku­se­ring på den in­di­vi­duel­le råd­giv­ning, hvil­ket ele­ver­ne Chi-Chi Igbo (th) og Pia Niel­sen (tv) i det dag­lige ny­der godt af.Foto: Hans Ravn

HJØRRING:EUC Nord har netop gjort sig positivt bemærket i det ganske land. Det er sket i forbindelse med, at skolen har været nomineret til en integrationspris i kategorien skole- og uddannelsesprisen. Prisen uddeles for initiativer og konkrete indsatser, der understøtter børn og unges udvikling og integration i det danske skole- og uddannelsessystem. Ved nomineringen af EUC Nord lød det blandt andet, at ”dommerkomitéen fandt, at EUC Nords målrettede fokusering på den individuelle rådgivning er særdeles vigtig for at sikre at udbyttet står mål med indsatsen overfor denne svære gruppe. Dommerkomitéen fandt endvidere, at projektet med sine samarbejdsflader gav en god spredning i lokalområdet”. Der var da også spænding i luften, da EUC Nords repræsentanter – vicedirektør Mariane Braun og Vibeke Søndergaard – stod på scenen i Cirkusbygningen i København og ventede på, der skulle blive sagt.: ”Og vinderen er… Det blev dog ikke denne gang EUC Nord, men Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense, der løb med prisen. Der var i alt mere end 80 indstillede institutioner, projekter og aktører, hvoraf de tre bedste i hver kategori nomineredes til prisoverrækkelsen. Baggrunden for deltagelsen er, at EUC Nord gennem efterhånden snart seks år har været aktive i forbindelse med integration af sent ankomne flygtninge og indvandrere i Vendsyssel. EUC Nord har således gennem indsatsen ”MIV” - som står for Multikulturel Individualisering i Vendsyssel, og som primært henvender sig til de 16 – 25-årige - arbejdet målrettet på, at eleverne kan starte på en uddannelse gennem deltagelse på et grundforløb og senere hovedforløb. Dette er forsøgt opnået gennem undervisning i bl.a. det danske sprog, dansk kultur, arbejdsmarkedsforståelse, engelsk og IT – alt sammen krydret med praktikbesøg på EUC Nords værksteder, samarbejde med folkeskoler og idrætsforeninger. I daglig tale kaldes projektet MIV også ”Rugekassen”. Og det er netop det indtryk, man får, når man besøger stedet. Målet er nemlig at modne, afklare og forberede de unge til uddannelse og arbejde. Det gælder både sprogligt og fagligt, men også personligt. Og så tages der udgangspunkt i den enkelte elev. På hvilket niveau befinder eleven sig, hvor skal lærerne sætte ind? Har eleven behov for hjælp på andre måder, for eksempel at få struktur på sin hverdag? Møder eleven hver morgen? Gør han ikke, kommer der et opkald fra en lærer. Der bliver taget hånd om den unge, både på skolen og i fritiden. Hvis ikke de trives og føler sig trygge, kan de heller ikke lære noget. Denne ”rede” får ingen unger lov at forlade, før vingerne kan bære. Og på den måde skabes der arbejdsivrige og flittige unge, som Danmark har brug for fremover. - Vi er lidt trætte af, at vi mistænkes for at være kriminelle og lave ballade. Det er der mange unge indvandrere, der gør, men ikke os. Vi vil starte på en frisk i Danmark, glemme vores fortid og udfylde en plads i samfundet. Vi arbejder hårdt for at klare kravene, siger Thasan, der stammer fra Sri Lanka og deltager i projekt MIV. Og så er der Suman fra Sri Lanka, Mark og Nicca fra Filippinerne, Chi-Chi fra Nigeria, Pia fra Zambia, Fatú fra Gambia, Phatcharee fra Thailand, Saba fra Irak, Mutasir og Hussaini fra Ache, Boonvan, som stammer fra Cambodja, men er opvokset i Thai-land og Khatera fra Afghanistan. Alle er de ivrige og målrettede, og de ved godt, hvad de vil være, og de ved også, hvordan de skal opnå at komme på deres rette hylde. Første trin er EUC Nord - og når vingerne kan bære, flyver de videre væk fra ”rugekassen”.