Frederikshavn

EUC Nord har oprettet en karrierelinje

EUC Nord har startet en karrierelinje, som skal klæde unge på den tekniske grunduddannelse bedre på til senere at blive iværksætter.

Linjen åbner også døre til tekniske videreuddannelser, herunder til konstruktør, møbeldesigner eller arkitekt. - Når de vælger karrierelinjen medfølger der automatisk et større ansvar. Vi forventer at man er aktivt deltagende og bidragende, fordi forløbet har et højere fagligt indhold, siger uddannelseschef Hans Ulrik Møller, EUC Nord. Godt 40 elever har meldt sig til det mere krævende grundforløb, som omfatter i alt 40 uger mod et traditionelt forløb på det halve antal uger. Karrierelinjen er fra EUC Nord tænkt som et alternativ til en anden ny uddannelse EUX, hvor erhvervsskoleelever ved at supplere med nogle gymnasiefag kan blive håndværker og student på en gang. På karrierelinjen opnår eleverne også større kompetencer med fag på gymnasialt niveau, men det specielle er fokus på udvikling. Herunder fagene innovation, iværksætteri og internationalisering. - Vi lægger stor vægt på både seriøst selvstændigt arbejde og gruppebaseret arbejde i projekter og opgaver, hvor man kan udfolde sine kreative og innovative evner, forklarer Hans Ulrik Møller. På forløbet arbejder eleverne på tværs af de indgange, de har valgt. Blandt andet ved at starte en virksomhed og drive den fra en abstrakt ide til et konkret projekt og forretningsplan.