EMNER

EUC Nord reducerer i øst

Skole sælges, undervisning flytter fra Frederikshavn til Hjørring

Vicedirektør Mariane Braun og økonomichef Jeanette Jakobsen uden for det tidligere AMU-Center, som nu er udbudt til salg. Foto: Kim Dahl Hansen

Vicedirektør Mariane Braun og økonomichef Jeanette Jakobsen uden for det tidligere AMU-Center, som nu er udbudt til salg. Foto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN/HJØRRING:EUC Nord vil sælge det tidligere AMU-center på Knivholtvej i Frederikshavn. En del af kursusaktiviteterne flytter til EUC Nord på Hånbækvej i Frederikshavn, noget til Hjørring og resten til lejede lokaler i Frederikshavn. Også en del personalet rykker fra Frederikshavn til Hjørring. Det gælder marketingsafdelingen med fem medarbejdere. De 20-30 lærere og 4 administrative medarbejdere, der er tilknyttet skolen på Knivholtvej, følger med undervisningsaktiviteterne til Hjørring, Hånbækvej eller nye lejede faciliteter. I Hjørring skal der bygges og om bygges nyt for at skaffe plads til flere elever. Frederikshavn mister voksenkurser og ungdomsuddannelser på bygge- og anlægsområdet. Det gælder byggemontage og grundforløbet ”Byg et hus”, som er et fælles afsæt til bygningshåndværker uddannelser. Undervisningen inden for service/rengøring vil fortsat blive udbudt i både Frederikshavn og Hjørring. Landtransportuddannelsen (chauffør) forbliver i Frederikshavn. - Vi ser på forskellige muligheder for at leje lokaler, siger vicedirektør Mariane Braun, EUC Nord. Hun forklarer, at beslutningen om at sælge det tidligere AMU-center skyldes, at EUC Nord har for høje lokaleudgifter. - Dem kan vi kun få dækket et sted, nemlig ved at tage penge fra undervisningen, og det ønsker vi ikke. Det tidligere AMU-center vurderes som den mest salgbare af EUC Nords bygningsenheder med et mix af kontorer, undervisnings- og mødelokaler samt værksteder. EUC Nord på Hånbækvej består af mere traditionelle undervisningslokaler. I Hjørring har EUC undervisning på fem-seks adresser, men de ligger tæt samlet. - Derfor ville vi ikke kunne opnå driftsbesparelser af samme størrelse ved at sælge bygninger i Hjørring, forklarer økonomichef Jenette Jakobsen, EUC Nord.