EMNER

Euroland mere i fokus

Sidste uge bød som forventet på uforandrede renter fra den amerikanske centralbank (Fed) og en usædvanlig kedelig pressemeddelelse, der stort set var en gentagelse af sidste måneds pressemeddelelse, med fokus på et lidt mere positivt økonomisk klima men fravær af et underliggende inflationspres. Hertil kom, at Fed påpegede, at arbejdsmarkedet var blevet svækket og at renterne på den baggrund ville være understøttende for økonomien i en meget lang periode. Som også forudsagt var markedet denne gang endvidere noget mere parat til at lytte på beskeden fra centralbanken, ovenpå skuffende tal for både beskæftigelse, privatforbrug og industriproduktion. Renterne er generelt faldet en del tilbage over de sidste 8-10 dage - både de helt korte renter og renten på de lange stats- og realkreditobligationer. Læg i øvrigt mærke til, at G7's finansministre og centralbankdirektører holder møde i denne weekend. Valuta - herunder interventioner fra den japanske centralbank og ændring af den kinesiske valutas (CNY) fastlåsning til USD - vil uden tvivl være højt på dagsordenen og kan give anledning til bevægelser i de store "kryds" - det vil sige USD/JPY, EUR/USD og EUR/JPY. Styrkelsen af JPY i sidste uge kan meget vel være den første smagsprøve på, hvad der sker, hvis japanerne opgiver at intervenere i valutamarkedet. Japan ønsker en svag valuta for at støtte den svage økonomi, men det sker på bekostning af andre lande. Spar Nord forventer, at JPY skal styrkes til 110 USD/JPY, men at udviklingen i EUR/USD opvejer bevægelsen set med danske øjne - det vil sige uforandret JPY/DKK (5,70/5,80). Med andre ord forventer vi altså en generel USD-svækkelse. Den kommende uge kommer Euroland en smule mere i fokus end normalt. Specielt torsdagens Ifo barometer fra Tyskland vil være i fokus oven på sidste uges stigning i ZEW indikatoren. Hertil kommer belgisk erhvervstillid, fransk og italiensk forbrug, italiensk forbrugertillid og industriordre. Spar Nord forventer, at Ifo barometret for 5. måned i træk vil vise fremgang og dermed signalere lidt bedre konjunkturer på 6-9 måneders sigt. Spørgsmålet til en million er imidlertid om niveauet kan holde når det kun er drevet af forventninger - vi tvivler. Endelig forventes franske og italienske forbrug stort set uforandret (målt m-m), mens den italienske forbrugertillid forventes uforandret til marginalt opad. I USA er det endvidere en relativ stille uge, hvis man ser bort fra de sædvanlige ugentlige indikatorer for forbrugertilliden, arbejdsmarkedet og boligmarkedet. I fravær af andre amerikanske nøgletal, kunne de ugentlige tal få en øget vægt. Tyngden i den amerikanske uge ligger torsdag/fredag, hvor der offentliggøres ordrer på varige goder (giver en ide om ordreudviklingen generelt og investeringsaktiviteten mere specifikt) og salget af både nye og gamle huse. Spar Nord forventer et tilbagefald i ordrerne ovenpå de sidste måneders stigning - men tallet skal overraske en del (det er meget svingende), før det vil medføre en markedsreaktion. Hussalget kunne godt blive en større begivenhed hvis markedet (og Spar Nord) får ret i, at vi får et tilbagefald. Husmarkedet er en af forbrugernes sidste bastioner, når det gælder luft i økonomien, og et fald i omsætningen (og priserne) kunne indikere, at luften er ved at gå af ballonen. Hvis der ses bort fra en markant overraskelse i Ifo indekset, byder den kommende uge ikke på meget nyt til et marked, der i den kommende periode vil stige eller falde med udviklingen i de realøkonomiske nøgletal (i modsætning til perioder hvor det primært ændrer sig på baggrund af ledende indikatorer). På den baggrund forventer Spar Nord, at den lidt mere positive obligations-tone og lidt mere afventende aktie-tone vil blive bevaret, og at presset dermed er en smule ned på både renten og aktierne.