EMNER

Eurolande kastes tilbage i recession

Bruxelles: Netop som de 17 eurolande har oplevet to år med økonomisk fremgang, vender kurven nu igen den forkerte vej. Ifølge EU-Kommissionens foreløbige forårsprognose, som blev offentliggjort torsdag, vil eurozonens samlede økonomi skrumpe med 0,1 procent i år. I november spåede man ellers, at økonomierne ville vokse med en halv procent. Økonomikommissær Olli Rehn forklarer, at årsagen til nedjusteringen er, at det pludselige vækststop i slutningen af 2011 fortsat ventes at spøge i den første halvdel af 2012. - Men i anden halvdel af 2012 forventer vi vækst igen, siger Olli Rehn, der understreger, at vækstens tilbagevenden afhænger af, at nødvendige reformer bliver gennemført i medlemslandene. Ikke overraskende ser det værst ud for lande som Grækenland, Portugal og Italien. Her regner EU med, at økonomien går tilbage med henholdsvis 4,4, 3,3 og 1,3 procent målt i forhold til bruttonationalproduktet. Men selvom eurozonen teknisk set er på vej ind i et såkaldt double-dip, som beskriver en periode med negativ vækst afløst af positiv vækst, hvorefter kurven vender igen, så maner Olli Rehn til besindighed. - Selvom væksten er gået i stå, ser vi tegn på en stabilisering af den europæiske økonomi. - Mange af de skridt, som var vigtige for at skabe finansiel stabilitet og for at skabe muligheden for bæredygtig vækst og jobskabelse, er nu blevet taget, siger han. Den nye prognose fra EU dækker sædvanligvis kun over data for eurolande samt de syv største EU-økonomier, men kommissionen har valgt at indlemme samtlige 27 medlemslande på grund af den specielle økonomiske situation i Europa. ?/ritzau/