Europa har brug for alternativ energi

Klodens klima befinder sig på en glidebane. Midlerne til bevarelse af klimaets balance er forskning i vedvarende energi og udvikling af innovativ teknologi.

Resultatet er grøn energi samt flere arbejdspladser.Verdens forbrug af energi forventes fordoblet over de næste 50 år. Kun 6 pct. af EU's energiforbrug kommer i dag fra vedvarende energikilder som vind- eller solenergi. 41 pct. kommer fra olie, 23 pct. fra gas, 15 pct. fra kul og 15 pct. fra kernekraftsanlæg. Hovedparten af energien kommer fra udlandet. Vi vil sætte os selv i en dårlig position, hvis vi i fremtiden bibeholder den store afhængighed af olie fra de politisk, ustabile lande. Naturligvis vil fossile brændstoffer udgøre hovedforbruget i lang tid endnu, men vi er nødsaget til at udvikle kilder til alternativ energi for at sikre EU's økonomiske vækst på en bæredygtig måde. Europa-Kommissionen har indset, at tiden er moden til at tænke langsigtet og har lanceret et energiforskningsprogram til en værdi af 810 millioner euro. Der er tre grønne projekter omfattet af forskningsprogrammet, hvoraf det ene er det danske bølgeenergiprojekt, Wave Dragon. De europæiske politikere viser dermed viljen til at styrke EU's muligheder for at konkurrere globalt på den vedvarende energi. EU's mål er at fordoble andelen af den grønne energi i det samlede forbrug fra 6 pct. til 12 pct. i 2010. EU står samtidig med et løfte til Kyoto-protokollen om at begrænse den danske udledning af drivhusgasser med hele 8 pct. samme år. VK har lovet at skære 21 pct. ned på udledningen. Hermed to synkrone udfordringer: Forskning i vedvarende energi og kraftige energibesparelser på fossile brændstoffer. Grøn energi og biobrændsel. Forskning er bekostelig, men tjener sig hjem på langt sigt. Med skattelettelser og lettere adgang til kapital kan Europa ikke bare blive mere miljøvenligt men også mere konkurrencedygtig med flere arbejdspladser til følge.