Europa skal lære af Danmark

Vi kender alle én, der på et tidspunkt er blevet fyret, og ved hvor svært det kan være i en sådan situation.

LEDIGHED:Vi kender alle én, der på et tidspunkt er blevet fyret, og ved hvor svært det kan være i en sådan situation. Men takket være et godt erhvervsklima og den danske flexicurity-model har Danmark stadig ét af de allerlaveste ledighedstal i EU. Dette til trods for finanskrisen. Der er desværre sket en stigning i ledigheden i Danmark siden det historisk lave niveau på 1,7 pct. i sommeren 2008. For at den nuværende ledighed på 2,3 pct. ikke stiger yderligere, er det vigtigt, at vi sammen i EU bekæmper finanskrisen og effekten heraf på ledighedstallene. Kort fortalt består den danske model af tre dele. For det første et fleksibelt arbejdsmarked med gode muligheder for omskoling af ledige til jobsektorer med mangel på arbejdskraft, for det andet et godt socialt sikkerhedsnet, hvor ledige modtager dagpenge eller kontanthjælp, og endelig en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Kombinerer man dette med et stærkt erhvervsklima som det danske, er der rigtig gode muligheder for at skabe omsætning og vækst. Der er ingen tvivl om, at vi opnår de bedste resultater ved at stå sammen i EU om at bekæmpe den økonomiske krise. Det gavner ikke Danmark eller andre EU-lande, at det går dårligt for naboen. Det skyldes blandt andet, at vækst er afhængig af eksport. Men for at vi i Danmark kan eksportere, skal der være nogle lande, der ønsker at importere vore varer – og hér er EU-landene vore største samhandelspartnere. For at andre lande importerer varer kræver det, i sagens natur, at forbrugerne i de respektive lande forsat ønsker at købe varerne. Og det gør de kun, hvis de har penge at købe for. Derfor er det afgørende, at forbrugerne kan føle tryghed i jobbet, der gør, at de kan opretholde en vis indtjening og dermed en vis købekraft, så de har råd til at købe varerne. Det holder forbruget – og dermed importen og eksporten – oppe. Dette til gavn for vækst, velstand og velfærd i hele EU. Derfor er det yderst vigtigt, at vi på EU-plan står sammen om at bekæmpe tendensen til stigende ledighed – især i en krisetid som den, vi befinder os i i øjeblikket. Og det gælder altså ikke blot i vor egen lille andedam, fordi vi netop er afhængige af vækst og velstand hos vore naboer i EU. Hér mener jeg, at mange EU-lande kan lære både af den danske flexicurity-model og vort gode erhvervsklima, hvilket vi danske politikere bør kæmpe for at udbrede i EU.