Uddannelse

Europa skal stå sammen

I juli 2005 viste terroren endnu en gang sit grimme ansigt, da fire bombemænd sprængte sig selv i luften i Londons undergrund og i en bus. Bombemændene tog 52 med sig i døden.

TERRORBEKÆMPELSE:I juli 2005 viste terroren endnu en gang sit grimme ansigt, da fire bombemænd sprængte sig selv i luften i Londons undergrund og i en bus. Bombemændene tog 52 med sig i døden. I Danmark har vores dygtige politifolk heldigvis formået at forpurre planer om terrorangreb. Men terroren er et fælles europæisk problem, som skal løses i fællesskab med USA og resten af verden. Vi vil bekæmpe terror ved dels at lade politiet overvåge og forfølge terrorister og dels forhindre radikaliseringen, som terrorens arnested. Derfor deltager vi i kampen mod terror i Afghanistan. Terroren er ligeglad med landegrænser. Efter angrebene i USA, Madrid og London har EU sat øget fokus på bekæmpelse af terrorisme og ikke mindst den grænseoverskridende kriminalitet, der ligger bag. Bl.a. er Europol-samarbejdet trådt ind i en ny æra, og landene er enige om overvågning af mistænkelige pengeoverførsler til andre lande samt meget, meget mere. Terror finansieres ofte af andre former for kriminalitet. Derfor er bekæmpelse af andre former for kriminalitet af stor betydning for terrorbekæmpelsen. Også her har samarbejdet i EU udviklet sig meget de seneste år. Kriminaliteten i verden har gennemgået en kraftig ”internationalisering”. Organiserede kriminelle netværk har været hurtigere end politi- og retsvæsen i og uden for Europa til at udnytte, at det er blevet lettere og billigere at komme fra den ene ende af verden til den anden. Derfor har EU også her fulgt trop. Europol spiller i dag en central rollen i bekæmpelse af børneporno, narko og menneskesmugling, der potentielt også kan være led i terrorforberedelser. Det andet ben i terrorbekæmpelsen er kampen mod radikalisering. VK har sat indsatsen mod radikalisering højt op på dagsordnen. Integrationsministeriet har oprettet et kontor, der specifikt skal opsamle og formidle viden om radikalisering. Til efteråret vil regeringen fremlægge sin strategi til bekæmpelse af radikalisering. Bevarelsen af sammenhængskraften i vores samfund kræver en samtænkning af udlændingepolitikken og vores integrationsindsats. Vi må ikke være så naive at tro, at baggrund er uden betydning, og at en uddannelse nødvendigvis løser alle problemer. Derfor arbejder vi hårdt på, at unge med ikke-vestlig baggrund får arbejde og uddannelse i samme omfang som andre danskere. Samtidigt vil vi slå hårdt ned på diskrimination og fokusere på at udbrede forståelse for de grundlæggende demokratiske værdier i vores samfund: Fred, frihed og ligeværd – danske og europæiske værdier - skal have sikkert fodfæste i hele vores samfund. Europa har de seneste år fundet meget inspiration hos os på særligt dette område. På kun syv år har vi gjort ganske meget. Vi var tidligere Europas dårligste til integration, men med 143.000 flere i arbejde bevæger vi os hastigt i den rigtige retning. Langt flere danskere med ikke-vestlig baggrund tager en uddannelse, og såvel sager om diskrimination som oplevet diskrimination er rekordlave. EU har allerede i dag ganske omfattende politikker på immigration som med undtagelse af familiesammenføringsområdet i vidt omfang flugter med vores regler. I den kommende formandsperiode vil Frankrig fremsætte en ”immigrationspakke”, der ligner dansk politik. Vi er meget tilfredse med, at de har kigget os over skulderen. Integration og sammenhængskraft er også en oplagt europæisk udfordring. Så både i kampen mod terror og mod radikalisering, må man sige, at EU træder i karakter. Desværre underminerer vores EU-undtagelse på retsområdet langsomt vores deltagelse i samarbejdet om bekæmpelse af terror. I sin rapport om danske undtagelser fremhæver Dansk Institut for Internationale Studier udviklingen på retsområdet som en ”stille revolution”. For selv om retsvæsen og politi er kerneopgaver for enhver stat, så er EU-landene nået frem til, at sikkerheden for borgerne er ringere, hvis politistyrkerne ikke informerer hinanden, når de for eksempel falder over information, der kan lede til et terrorangreb i et andet land, eller hvis forskellige retssystemer ikke anerkender bevismateriale fundet eller brugt i andre EU-lande. At udvide samarbejdet mod terror og den internationale kriminalitet er det rigtige svar på trusler mod vores fred og frihed. Desværre kommer vores undtagelse kommer stadig mere udenfor. Her hører Danmark ikke hjemme. Vi skal af med undtagelsen, så vi fortsat kan stå skulder ved skulder i EU i kampen mod terror.