Europæisk frihedssymbol

Som bekendt lever den somaliskfødte Hirsi Ali i konstant livsfare, der er blevet mere overhængende nu,

Erik Ludvigsen

Erik Ludvigsen

hvor hendes statsborgerland Holland har gjort den fysiske beskyttelse af hende afhængig af, at hun opgiver sin bopæl i USA og vender tilbage til Holland. Beskyttelsen koster 2 mill. kroner om året. Det har fået så godt som hele Folketinget og et hav af kommuner med kulturministeren i spidsen til at falde over deres egne ben i en kappestrid om at tilbyde Hirsi Ali ophold her i landet tillige med den nødvendige økonomiske støtte til livvagter. Det er den velkendte politiske opportunisme for fuld udblæsning, vel vidende at Hirsi Ali nødvendigvis vil takke nej, da hun og alle andre udmærket ved, at man ikke kan gemme sig i et lille land med nok så mange livvagter og komme godt fra det. Den massive fremfærd, der her præsteres af de flerfarvede danske politikere, er, om jeg så må sige, ganske gratis. Ingen tvivl om, at det sikreste sted for Hirsi Ali er og bliver USA, hvad hun selv er bevidst om. Hvorom alting er, så ville det være tiltalende og på sin plads, hvis de danske politikere for en gang skyld kunne hæve sig over daglig vande og sige følgende til Hirsi Ali: ¿Bo, hvor du vil, vi betaler de årlige udgifter på 2 mill. kroner. Se, det ville være al ære værd og en hyldest til den kamp, Hirsi Ali fører i frihedens navn. Det helt ideelle ville være, hvis Det Europæiske Fællesskab (EU) trådte i karakter og ydede den nødvendige støtte på de årlige 2 mill. kroner. for dermed at tilkendegive, at man i fællesskab værdsætter Hirsi Ali som et frihedssymbol.