Lokalpolitik

Eva Rytter trækker sig for at give plads for Ole Stavad

Socialdemokraternes gruppeformand i Jammerbugt Kommunalbestyrelse, Eva Rytter, Gjøl, oplyser i dag en pressemeddelelse, at hun trækker sig som borgmesterkandidat for at give plads for tidligere skatteminister Ole Stavad.

eva rytter trækker sig som borgmesterkandidat.

eva rytter trækker sig som borgmesterkandidat.

Socialdemokraternes gruppeformand i Jammerbugt Kommunalbestyrelse, Eva Rytter, Gjøl, oplyser i dag en pressemeddelelse, at hun trækker sig som borgmesterkandidat for at give plads for tidligere skatteminister Ole Stavad. - Sommeren over har vi internt hos Socialdemokraterne i Jammerbugten diskuteret forberedelsen til kommunevalget i 2009. Der er diskuteret strategi og planlægning, der er diskuteret valggrundlag, og selvfølgelig har vi også diskuteret hvilke kandidater, der stiller op, siger Eva Rytter. Og vi har også diskuteret, hvem der skal være borgmesterkandidat. Ved sidste valg var jeg borgmesterkandidat og har fungeret som gruppeformand i hele denne valgperiode. - I de seneste måneder har de lokale socialdemokratiske lokalforeninger drøftet mulighederne, og flere vælgerforeninger har peget på tidligere minister Ole Stavad som borgmesterkandidat. Derfor har jeg valgt at trække mig som kandidat til borgmesterposten. Der er et ønske om andre kræfter, og der er peget på en anden spidskandidat. Det respekterer jeg, som jeg altid har respekteret de demokratiske spilleregler i vores parti. - Jeg har været meget engageret i at få det politiske arbejde i vores parti til at fungere ved sammenlægningen af partiforeningerne i den nye kommune, hedder det videre i Eva Rytters meddelelse. Det har været et stort arbejde, som jo altid er afhængig af, at alle samler kræfterne om det samme mål: at vinde flertallet og få en socialdemokratisk ledet kommune. Min ambition i alt mit virke har været at få skabt et tæt samarbejde mellem de valgte og vores organisation, så alle aktive i partiet fornemmer deres egen mulighed for indflydelse. - Jeg må også erkende, at det er meget vanskeligt at få arbejdet som spidskandidat, gruppeformand og formand for social- og sundhedsudvalget m.v. til at hænge sammen med et krævende fuldtidsjob som leder i en kommunal forvaltning, og da der igen er sket udvidelse af mine opgaver i Aalborg, så har denne faktor ligeledes haft indflydelse på min beslutning.