Brovst

Evald Godiksen ny formand for Ældrerådet

FJERRITSLEV:Evald Godiksen, 62 år, er valgt som ny formand for Ældrerådet i Fjerritslev Kommune. Han afløser ved årsskiftet Aksel Førby, der fortsætter som menigt medlem af rådet. Næstformand er Anton Søgaard Jeppesen, og til klagerådet er valgt Lilly Nielsen, Trine Svestad og Karl Kr. Madsen. Til kontaktgruppen i Solgården, Klim Ældrecenter og ældrecenteret i Fjerritslev er Anton Søgaard Jeppesen og Lilly Nielsen valgt. Der er også udpeget to medlemmer, der skal indtræde i en samarbejdsgruppe med naboråd i Brovst, Aabybro og Pandrup, der arbejder frem mod et fælles råd i den nye storkommune. Til denne gruppe er udpeget Evald Godiksen og Poul Erik Andersen. Det nye ældreråd, der blev valgt 23. november, træder i i funktion 1. januar. Ud over de nævnte er også Kirsten Olsen med i rådet.