Eventmakeren

Han er glad for Aalborg, ja, ligefrem stolt af den by, der har været rammen om hele hans liv med undtagelse af en dannelsesrejse til Mellemamerika

AALBORG:Han vil ind imellem for meget og har for let ved at engagere sig. Selv om alle andre er tilfredse, er det ikke altid, han selv er det. Bramwell Flyckt, 50 år, konsulent i Aalborg Kommunes fritids- og kulturforvaltning ved, han har svage sider. Men også stærke, og her er han tilpas beskeden til at lade andre om den vurdering. Han har ord for at være kreativ, udviklingsorienteret og fremadrettet. Og så er han far til fire med tre mødre. Hans nuværende kone, en københavner, fandt han i Peru, da han var på dannelsesrejse i 1987 med den dengang 11-årige søn, som siden har gjort ham til farfar med barnebarnet Asta. Bramwell Flyckt er uddannet folkeskolelærer og student fra Aalborghus Gymnasium, og det var måske her, det hele startede, da han blev formand for gymnasiets festkomité. Eller også er det Mellemfolkeligt Samvirkes fortjeneste? For folkeskolelæreren havde i en tid, da der ikke var lærermangel, bundet sig på et projekt i Mellemamerika, som aldrig blev til noget. Men eftersom han havde søgt orlov, og beslutningen ikke var til at ændre, kom han på en rejse i 11 måneder rundt i Mellemamerika. Turen hjem foregik til søs med en dansk skonnert og deraf kærligheden for bl. a. Tall Ships’ Race. Herom senere. Hans største interesse er at skaffe oplevelser til Aalborg. Lad det være sagt med det samme. Han er hverken til klassisk musik eller opera. Folkelig Men han er til det folkelige. Han er stolt af sin by. Aalborg er den by i landet, der pr. borger ofrer mest på at være et attraktivt sted at leve og bo og lokomotivet, der skal sørge for, at landsdelen ikke sygner hen. Gradvist har Bramwell Flyckts stilling ændret karakter til eventmaker i samarbejde med borgmesterens forvaltning. Alle sejl er i søen, når han som formand for arrangementsgruppen i forbindelse med sommerens store sejlskibstræf, The Tall Ships’ Race, runder Aalborg 30. juli - 2. august . Han skal sørge for oplevelser for de 3000 besætningsmedlemmer. Der skal være sportsstævner og turistture. Det er aktiviteter, som tilbydes sideløbende med dem, publikum skal have med boder og musik på kajerne. Bramwell Flyckt er nu senest blevet en del af ledelsestrioen, der skal omorganisere Huset i Hasserisgade, hvor de to ledere blev fyret i efteråret, og hvor der nu lines op til nye vedtægter, ny bestyrelse og ny ledelse næste år. Han er klar til at berolige dem, der frygter, at Huset vil ændre karakter. Forbilledet Huset var netop forbilledet, da han var med til at omorganisere Trekanten i Aalborg Øst fra en social til en kulturel institution for få år siden i forbindelse med et lederskifte. - Vi opfatter Huset som en kulturel institution og ikke som et socialpædagogisk behandlingsmiljø. Det er for brugere, der kan selv og vil selv, fastslår han. Øvelsen går imidlertid ikke på indhold, men hvordan organisationen kan omlægges på fornuftig vis. Det bliver imidlertid dog den midlertidige ledelse, der skal sørge for at få et forårsprogram sat på skinner, og programmet bliver skrabet og selv med det, bliver der et økonomisk hængeparti til den nye ledelse. Huset har fundet sin plads som en niche både profil- og genremæssigt i forhold til byens øvrige musik- og kulturliv. Det skal der ikke laves om på. Bramwell Flyckt kender stedet. Han er kommet der i 25 år. Det var her, ideen om Aalborgs navnkundige karneval, nu betegnet som Nordeuropas største, tog form i 1982-83. Hvis nogen forholder sig skeptiske, må vi skynde os at tilføje, altså baseret på udklædte i paraden. Aalborg kan ikke stille noget op med det en million store publikum, der er til Londons. Men vi kan slå både Københavns og Århus’, som begynder at sygne hen. I nej’ernes tid Ideen til karnevalet opstod i nej’ernes tid. Der var nej til atomkraft og nej til alverden. - Hvorfor ikke sige ja til livet, var der en fire stykker, der satte sig sammen om at lade komme til udtryk. De henvendte sig til ‘bevægelserne’, men tilfældet ville, at de ikke var så stærke endda. Til gengæld var der en vældig energi i befolkningen. Karnevalbestyrelsen var imidlertid kørt træt og havde smidt tøjlerne, da han vendte hjem fra dannelsesrejsen. Han fik fuldmagt til at reorganisere og tog kontakt til samtlige fritids- og ungdomsklubber i Nordjylland. I det første par år fik han 25.000 kr. til dækning af telefon m.v., men blev derefter lønnet koordinator. I 1989 havde han en otte måneders ansættelse i sekretariatet for World Masters’ Games, de ambitiøse veteransportlege, som blev en dundrende økonomisk fiasko for de tre deltagende byer: Aalborg, Herning og Århus. - Men de kulturelle arrangementet, han skulle tage sig af, fungerede, bemærker han. Det var springbrædtet, da han i 1992 sammen med 60-70 andre søgte stillingen som konsulent i fritidsforvaltningen - og fik den. Undervejs har han medvirket til at få samlet alle kulturelle og musiske aktiviteter, som har været spredt rundt i de forskellige forvaltninger, under én hat: kultur- og fritidsforvaltningens. Det giver en fælles platform og er bl. a. resultateret i en analyse af teateraktiviteter i kommunen. I øjeblikket er man på tilsvarende ved at kortlægge den rytmiske musiks forhold. Jo, han er såmænd helt godt tilfreds. Også når han selv skal sige det.