Eventyret om Hans C. Andersen

OPLEVELSE:Forfatteren, digteren Hans Christian Andersen. Født 2. april 1805, men han lever fortsat i menneskers bevidsthed som stjerne mange steder i Verden. Også hos forfatter og fotograf Hans Erik Rasmussen, der torsdag tager tilhørerne og seerne med på "Hans Livs Eventyr"henlagt til Lundbæk Landbrugsskole, der er ved at udvikle sig til et stadig mere eftertragtet sted for arrangementer lige fra koncerter til foredrag, udstillinger og konferencer. - Hos Fyrsterne, hos Adelen og hos den fattigste i Folket har jeg fundet det ædle Menneske beslægtet i det Gode, det Bedste ligne vi Alle hverandre", fortæller den selv for datiden yderst sammensatte H.C Andersen i klassikeren "Mit Livs Eventyr". Formidler og fortolker, Hans Erik Rasmussen, er oprindelig højskolelærer, men ernærer sig nu som forfatter og foredragsholder. I anledning af H.C Andersen Året 2005, der markerer 200-året for HCA's fødsel, har han rejst i digterens fodspor i Danmark og mange andre steder i Europa for at blive inspireret til det billed- og lydshow, der bliver serveret på Lundbæk Landbrugsskole med Kulturelt Samråd som arrangør. Kristian med det forpligtende efternavn "Lilholt"har komponeret musikken, og Michael Falch, der nu frister tilværelsen mst som kunstner på Næstved-egnen, lægger på bånd stemme og følelser til tolkningen af tekster fra breve, digte, eventyr og rejsedagbøger signeret en af litteraturens stor stjerner på verdensplan..