Eventyrlig udvikling

Der var engang et splittet og krigshærget Europa. Et Europa, hvor de små lande var underlagt de store landes luner, og hvor ligeværdigt samarbejde var umuligt at forestille

sig. Men landene i Europa lærte af deres prøvelser, tog sig sammen og begyndte at samarbejde. Og et nyt, fredeligt Europa opstod efter Anden Verdenskrig. Murens Fald og kommunismens kollaps banede vejen for, at de østeuropæiske lande også kunne deltage i projektet med stabilitet, fred og velstand i Europa. Ja, det lyder som et eventyr. Men det er ganske vist! Også på den globale scene er der brug for et Europa, der kan bidrage positivt og aktivt. Med forfatningstraktaten sikres grundlaget for, at EU hurtigt kan træde til med en hjælpende hånd, hvor der er brug for det. Det gælder i områder med krig. Og det gælder i områder, der pludselig rammes af naturkatastrofer - som vi sidst oplevede det i Sydøstasien. I det nye samarbejdende Europa har vi har et fælles ansvar, der ikke må drukne i bureaukrati og snak. Vi skal kunne handle og komme nødlidende til hjælp i en fart. Lad os derfor sige ja til forfatningstraktaten som en naturlig opfølgning på Europas eventyrlige udvikling.