Lokalpolitik

Evnen til at konkurrere skal skærpes

Når nordjyske arbejdspladser i denne tid forsvinder i stort tal, er det jo ikke, fordi der ikke er brug for de produkter, som de pågældende virksomheder fremstiller. Det er, fordi de pågældende virksomheder ikke længere har tilstrækkelig konkurrenceevne på grund af for høje omkostninger.

Denne situation er ikke blot et Nordjysk problem, det er et problem overalt i Vesteuropa og EU. Men det rammer især Nordjylland, fordi vi her har et stort antal produktionsvirksomheder. Mange har i de forgangne måneder givet bud på, hvad man kunne gøre for at forbedre situationen, men det fremgår af debatten, at der ikke findes nogen universalløsning på kort sigt. Der er kun det lange seje træk. Desværre ser det ud til, at man har opgivet at tage fat om nælden og erkende, at vi styrer i en forkert retning. Eksempelvis med større lønstigninger end hos vores nabolande og på trods af skattestoppet stadig forøgelse af offentlige udgifter, som kræver stadig større og større offentlige indtægter (skatter) for at få det til at køre rundt. Samtidig falder virksomhedernes konkurrenceevne, og man lukker eller flytter. Og hvilke muligheder har vi så for at bremse det. Der er naturligvis en række tiltag, man kan gøre på landsplan, som kræver bred opbakning af organisationer og politikere. Men der er sandelig også noget man kan gøre på lokalplan. Og det sidste vil jeg koncentrere mig om i dette indlæg. Der findes et par gode eksempler på, hvad man lokalt kunne gøre i Nordjyske Stiftstidende 27. maj, 13. juni og 16. juni. 27. maj har Mariann Nørgaard som Formand for Forsyningsvirksomhederne, et indlæg, hvor hun diskuterer anvendelsen af det årlige udbytte, som Kommunen via AKE-net får fra sine Elsam-aktier. Udbyttet er på 21. mio. kr. I byrådet diskuteres, hvad disse penge skal bruges til. Nogle mener, det bør gå til almindelige kommunale formål og andre mener, at pengene retligt er el-forbrugernes. Nu er det sådan, at en meget stor procentdel af el-forbruget i AKE-nets område er erhvervslivet, ca. 85 pct. Og det er derfor primært erhvervsvirksomhederne, som har en interesse i dette. Fra et moralsk og juridisk synspunkt så tilhører et udbytte fra Elsam-aktier elbrugerne, idet aktierne er købt for penge, som el-forsyningens forbrugere har betalt over elprisen igennem årene. Jeg vil derfor stærkt opfordre byrådet til at bruge udbyttet til at reducere de i forvejen meget høje el-priser, som vi har i Danmark. I hvert fald bliver det vigtigt at se om politikerne i Byrådet virkelig vil leve op til hvad de ofte udtaler, at man vil støtte erhvervslivet i området. Så vi ser frem til afstemningen i Byrådssalen i august måned med fortrøstning. 13. juni giver Søren Vinther og Frands Grex fra Aalborg Portland udtryk for samme holdning. Også Aalborg Portland er som Fibertex en stor el-forbruger, og prisnedsættelsen på 2,2 øre pr. kWh har en ikke ringe betydning for disse virksomheders konkurrenceevne. 16. juni har den nyvalgte Formand for Aalborg Industri og Handelskammer, direktør Erik B. Hansen, et indlæg om den kommunale dækningsafgift. Dækningsafgiften er jo en særskat på erhvervsvirksomhed i området, som kun opkræves af et fåtal af landets kommuner. Den giver Aalborg Kommune et provenu på omkring 50 mio. kr. på årsbasis, men det vil også klæde politikerne i denne betrængte situation, at man gradvis ville reducere dækningsafgiften, således som Erik B. Hansen foreslår. Så kære lokalpolitikere, der er fortsat en del man kan gøre også lokalt for at styrke konkurrenceevnen og investeringslysten blandt virksomhederne og dermed beskæftigelsen i Nordjylland. Knud Wæde Hansen er direktør for Fibertex A/S, Svendborgvej, Aalborg.