Aalborg

(evt faktaboks)

FREIA er et tværfagligt forskningscenter ved Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold på Aalborg Universitet, oprettet midt i 70-erne. Navnet FREIA står for Feminist Research in Aalborg, men hvor centret tidligere blev kaldt et kvindeforskningscenter har begrebet nu udvidet sig, og hedder Center for Kønsforskning.