Ex-minister vraget som statsrevisor

EMNER 12. september 2002 08:00

GYLDENT BEN: Den radikale Ole Vig Jensen må vinke farvel til 248.000 kroner årligt i fire år Tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen (r) er i sidste øjeblik blevet vraget til valget som statsrevisor. Den radikale politiker, der sad i Folketinget indtil valget i 1998, er inhabil, fordi han er direktør i Dansk Oplysning Forbund, der har 230 aftenskoler under sig og modtager støtte fra tips- og lottomidlerne. Valget af de seks statsrevisorer var sat på Folketingets dagsorden tirsdag, men blev annulleret, da man i husets administration blev opmærksomme på Ole Vig Jensens mulige dobbeltrolle. Ifølge Folketingets formand Ivar Hansen (V) er det ikke foreneligt med reglerne, at man modtager statspenge og samtidig skal sidde og revidere statens regnskaber. - Min indstilling er, at man skal føre en meget, meget streng linie. Ellers kommer man hurtigt ud på en glidebane. Man må ikke have bestemmende indflydelse i en institution, der får statstilskud, som man efterfølgende som statsrevisor skal revidere. Det går ikke, siger Ivar Hansen. De seks statsrevisorer er lønnet på niveau med en halv tjenestemandsstilling i på løntrin 51. Det svarer til 248.208 kroner om året. Ved siden af stillingen som kommitteret for Hjemmeværnet anses jobbet som statsrevisor for at være et rigtig godt ben. Den radikale leder Marianne Jelved beklager, at partiet ikke undersøgte Ole Vig Jensens baggrund ordentligt, inden man indstillede ham. - Det er utrolig trist at vi først bliver opmærksomme på det så sent. Vi har haft en forestilling om, at når man modtog tips- og lottomidler, var det ikke det samme som statstilskud, men sådan er det, siger hun og understreger, at der fra hendes side ikke lå ond vilje bag. De radikale har fået en frist til 2. oktober til at finde en egnet kandidat. Det ventes at blive en person, der ikke er medlem af folketingsgruppen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ole Vig Jensen. - Det er utrolig trist, at vi først blev opmærksomme på det så sent, siger Marianne Jelved.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...