Aalborg

ExCITE - Center for oplevelsesøkonomi

ExCITe står for Center for Experience economy, Creative Industries, and Technologies eller på dansk: Center for oplevelsesøkonomi, kreative industrier og teknologier. ExCITe er et forskningscenter ved Aalborg Universitet, der samler medarbejdere på tværs af fakulteter, institutter og fag. Centret blev oprettet i 2005. Centret samarbejder med en lang række partnere udenfor universitetet, herunder virksomheder, iværksættere, kreative miljøer, kulturinstitutioner, offentlige myndigheder osv.