Exit Holberg-spil - for fattigt

Som nogle af de mange professionelle aktører - ikke mindst skuespillere, instruktører og scenefolk - der takket være Holbergspillene har fået mulighed for at prøve kræfter med den gamle mester under åben aalborgensisk himmel, synes vi, at lukningen af Holbergspillene skal have nogle ord med på vejen.

Som det givetvis vil være mange bekendt, har Holbergspillene sat deres tydelige præg på Aalborgs kulturliv i somrene 1997, 1999, 2001 og 2003. Det var med en publikumstal på mellem 2000 og 3000 pr. sæson lykkedes at indarbejde en fin tradition, som foreningen bag Holbergspillene straks efter afslutningen af 2003-forestillingerne gik i gang med at arbejde videre på. Desværre havde man ikke held til at opnå den helt afgørende kommunale støtte til projektet. Der var ganske vist forskellige drøftelser med Kulturforvaltningen, men det udmøntede sig ikke i noget konkret - trods forvaltningens ønske om endda at kunne præsentere årligt tilbagevendende spil. Faktisk var der planer om at spille Holbergspil allerede i 2004, men enderne kunne når alt kom til alt ikke nå sammen. På baggrund af Aalborg Kommunes manglende vilje til at sætte Holbergspillene på finansloven og dermed sikre eksistensen af professionelt sommerteater i Aalborg - i øvrigt som det eneste sted uden for København - arbejdede Holbergspillene videre med et oplæg til fast tilbagevendende sommerteater. Ikke nødvendigvis på Svalegaarden, men gerne på Aalborghus Slot - og ikke nødvendigvis altid med Holberg på programmet. Der blev i oplægget, der blev præsenteret for Kulturforvaltningen ultimo 2004, lagt op til et bredt samarbejde, der kunne involvere såvel Holbergspillene som Aalborg Teater, Jomfru Ane Teatret og Aalborg Kongres & Kultur Center. Umiddelbart var modtagelsen positiv og det samme var dialogen, da en større gruppe mulige interessenter mødtes i januar 2005 for at drøfte mulighederne. Trods mange positive tanker og tilkendegivelser kom der imidlertid aldrig gang i de konkrete overvejelser og snart var muligheden for en 2005-sæson forpasset. Det kræver nu en gang fornuftig forberedelsestid hvis professionelt teater skal være - ja, netop professionelt. Siden foråret er der intet sket i sagen og der er ikke fra Kulturforvaltningen givet nogen besked om hvordan man forestiller sig planerne ført ud i livet, herunder om man vil give et sommerspil i Aalborg den fornødne økonomiske opbakning. Så vidt vi er orienteret indgik Holbergspillene eller professionelt sommerspil i generel forstand i forvaltningens indspil til politikerne, men emnet overlevede ikke i den almindelige købslåen i forbindelse med budgetlægningen. Med dette in mente har Holbergspillene drøftet, om det er realistisk atter at stable en sæson på benene. Desværre er konklusionen, at det ikke kan lade sig gøre uden velvillig økonomisk medvirken fra Aalborg Kommunes side. Ej heller synes det at være muligt at medvirke yderligere til, at der etableres professionelt sommerteater i Aalborg, da der ikke lader til at være politisk interesse for emnet. Derfor har foreningen bag Holbergspillene besluttet at opløse sig selv. Vi finder det temmelig forstemmende, at en kommune, der snart kan bryste sig af at være landets tredjestørste, ikke magter at finde de relativt beskedne midler, der skal til for at sikre borgerne og sommerens besøgende et professionelt sommerspil. Et samlet budget på omkring 700.000 kr., hvoraf Aalborg Kommune ikke på noget tidspunkt har bidraget med mere end 350.000 kr., er jo ikke ligefrem nogen herregård, når man ret betænker hvad man får for pengene.Ydermere finder vi det forstemmende, at kulturrådmand Nils Bell i medierne har fremstillet det som om det er Ebbe Trenkows projekt, der nu ikke kan realiseres. Vel er det Ebbe Trenskow, der er initiativtager til Holbergspillene, men der har hver eneste af de fire sæsoner været involveret et stort og yderst engageret hold - lige fra instruktør og skuespillere til statister og de mange hænder bag kulisserne. Det er deres Holbergspil, der nu ikke findes mere - og det er Aalborgs Holbergspil, der ikke findes mere. Det er en tand for fattigt.