Film

Eyben om Michaëlis

{ Merete von Eyben har skrevet en bog på 244 sider inklusive 16 billedsider om Karin Michaëlis, ”Det farlige liv”, som nu udkommer på Tiderne skifter. Bogen er dels en biografi, dels en temmelig panegyrisk læsning af forfatterskabet, der i sin behandling af etiske og eksistentielle kvindeproblemer læses som et indlæg i den kønspolitidke debat. Det er så som så med beviserne: ”Hendes stil er eksperimenterende, modernistisk og næsten postmoderne i sit forhold til genrerne..” Må vi bede om analyserede eksempler på disse vage udtryk. Bogen koster 269 kr.