F-16 kaster rigtige bomber

Her til morgen går de danske F-16 fly på vingerne fra Fluvestation Aalborg og Flyvestation Skrydtsrup medkurs mod Vestjylland, hvor de indtil torsdag vil sørge for bulder og brag. De skal nemlig deltage i en øvelse der indebærer, at de vil kaste bomber af de største og kraftigste i det danske våbenarsenal, oplyser Flyvertaktisk Kommando. Bomberne kastes over Oksbøl øvelsesterræn nær Blåvand by som et led i Flyvevåbnets øvelse "Live Weapons Delivery", og interesserede kan følge øvelsen på nærmeste hold. Flyvevåbnet inviterer alle interesserede til at følge med fra en udsigtsplatform, der er opstillet i sikker afstand fra skydeområdet. Ordet "live" i øvelsens navn henviser til, at der ikke er tale om øvelsesbomber, men om netop den teknologi og de bombetyper, som danske piloter benyttede i sidste års mission over Afghanistan. Nogle af bomberne på op til 1000 kg indeholder næsten 500 kg sprængstof. Øvelsen gennemføres for at sikre et højt operativt træningsniveau for danske F-16 piloter og for at Flyvevåbnetnets ingeniører vedvarende kan sikre, at våbenteknologien - på Folketingets beslutning - kan indsættes præcist og målrettet i fremtidige konflikter. Man kan læse mere om programmet for øvelsen på www.ftk.dk