Lokalpolitik

Få aalbækkere ville drøfte Kommuneplan

Aalbæk Havn fylder for lidt i Kommuneplanen

AALBÆK:Det var et meget begrænset antal borgere, som fandt det ulejligheden værd at deltage, da Skagen Kommune torsdag aften holdt debatmøde i Aalbæk om oplægget til den kommende Kommuneplan 2005. Men det betød dog ikke, at der ikke var noget at tale om - tværtimod måske. Efter at borgmester Hans Rex (V) havde gennemgået de store linjer i oplægget i den nye kommuneplan, var der borgernes tur til at give deres besyv med, og de havde bekymringer omkring især Aalbæk Havn, men også omkring de trafikale forhold i Aalbæk. Margrethe Vejby pegede på, at Aalbæk Havn overhovedet ikke er nævnt i Kommuneplan-oplæggets afsnit om fisk og fiskeri. Hun mente nok, at Aalbæk Havn havde fortjent en beskrivelse, idet den også har en rolle i fremtiden på dette område. Til gengæld er havnen nævnt i afsnittet omkring by og natur, hvor det er nævnt, at en udvidelse af havnen kan ske ud i havet. - Det er jo noget, vi allerede arbejder med i en lokal arbejdsgruppe, og vi har søgt om midler for at kunne komme videre, sagde Margrethe Vejby. Borgmester Hans Rex kommenterede ikke ønsket om en omtale af Aalbæk som fiskerihavn, men han gav udtryk for, at han venter, at Erhvervsstyregruppen i næste uge bevilger arbejdsgruppen midler til arbejdet med udvidelsesplanerne. Sand Carsten Elken kom på borgermødet også ind på Aalbæk Havn og især de problmer, der er med tilsanding af indsejlingen og af området umiddelbart foran indsejlingen. Han efterlyse en større vilje hos kommunen til at bidrage økonomisk til at løse tilsandingsproblemet. Til gengæld, mente han, er der så måske en masse sand, som man kan bruge til at fodre kysterne på Grenen med, så man er fri for at køre sandet tværs over Grenen. Carsten Elken kommenterede også de trafikale problemer, som er i Aalbæk i specielt sommerperioden. - Man har ikke mange chancer for at komme over på den anden side af landevejen, sagde han og efterlyste en løsning på problemet uden dog at komme nærmere ind på, hvad en løsning kan være. Hastighed Margrethe Vejby pegede på et andet trafikalt problem - nemlig hastigheden. Hun oplyste, at man forgæves har forsøgt at få amtet til acceptere en ekstra nedsættelse af hastigheden, og hun efterlyste, at man i stedet flytter byskiltet i den sydlige ende af byen, så bilisterne skal sætte farten ned til 50 kilometer noget tidligere end i dag. Det ønske var at af flere, som kommunens embedsmænd noterede sig til nærmere overvejelse. Ønsket hører dog ikke helt hjemme i kommuneplanovervejelserne, selv om oplægget til planen indeholder en udbygning af boligområderne i Aalbæk, som peger i samme retning. Det er et forslag om, at et område ved Søndergaardsvej udlægges til boligbyggeri. Smukkere vej De trafikale forhold blev også på anden vis berørt på mødet, idet man efterlyste nærmere om, hvilke planer kommunen har med et projekt Smukkere Veje på Sdr. Havnevej. Borgmester Hans Rex oplyste, at der på kommunens budget for i år er afsat penge til netop Sdr. Havnevej i Aalbæk og til Havnevej i Skagen. Et ønske fra borgerne om, at projektet på Sdr. Havnevej udformes, så det binder by og havn bedre sammen, kunne kommunens repræsentanter ikke umiddelbart love, idet udgangspunkter først og fremmest er at forbedre og forskønne forholdene på vejen og at sørge for en dæmpning af hastigheden. Der er dog ikke udarbejdet et egentligt projekt for Sdr. Havnevej endnu, oplyste miljø og teknikdirektør Mogens Hust på mødet. Uddannelse Blandt de øvrige emener, som blev drøftet på mødet, var arbejdsmarkedet. Per Nilsson fremhævede, at der bliver brug for mange flere, som er uddannet indenfor sundheds- og socialområdet, og han efterlyste, at kommunen bliver mere aktiv for at få uddannelser i gang - også selv om det ikke, som han sagde, er noget kommunen kan løse. - Men vi kan godt gøre en indsats for at øge opmærksomheden omkring, at der er alternativer til de basale fag og til dét at være medarbejder på en fiskeindustri, sagde Per Nilsson. Søren Kellberg pegede på, at netop social- og sundhedsområdet er ét, hvor der allerede i dag er mangel på arbejdskraft.