Få børnehave til Sørup og færre tilflyttere til Støvring

Børnepasning 13. september 2002 08:00

PASNING: Børne og kulturudvalget har skitseret tre modeller, der ved en kombination af forskellige elementer skitserer en løsning på pasningsproblemet i Støvring by. Ifølge Nordjyske ønsker Venstre model 1, at der bygges en ny børnehave i Støvring by. Baggrunden er, at prognoser viser et svagt stigende børnetal frem til 2006 - hvorefter børnetallet skulle falde. Her er det vigtigt at påpege, at i disse prognoser indgår salg af byggegrunde på Højdedraget også. Det stigende behov for børnepasning i Støvring by bør vel egentlig ikke komme bag på nogen, når man tænker på den ukontrollerede tilflytning, der er sket i de seneste år. Den nuværende situation bør give anledning til, at vi stopper op og overvejer den hidtil førte politik i kommunen, som har været at stimulere mest muligt til ny bosætning i Støvring by. Kommunernes landsforening har lavet undersøgelser, der viser, at hver tilflyttende børnefamilie netto koster kommunen ca. 25.000 kr. pr. år, samt at en væsentlig faktor for valg af bosætningskommune er kommunens skatteprocent. En lav skatteprocent betyder flere tilflyttere, hvilket igen fører til større pres på kommunens serviceydelser, bl.a derfor har det, i en tid - hvor det ikke er muligt at hæve skatteprocenten - været nødvendigt at gennemføre besparelser på børne/unge området på to mio. kr. Det beklager vi meget i Det Radikale Venstre. Vi bør i stedet overveje, hvilken udvikling vi ønsker for Støvring Kommune - ønsker vi vækst for enhver pris ? - ønsker vi en kommune som en miniudgave af Aalborg, eller ønsker vi en kommune med en decentral struktur, hvor der er en rimelig balance mellem bosætning og arbejdspladser? Vi skal gøre os klart, at med den nuværende udvikling med større udgifter til nye institutioner i Støvring by, kommer der krav om besparelser andre steder i kommunen. Husk, det er ikke muligt at lade skatten stige pt. - dette kan meget nemt komme til at gå ud over de små skoler i kommunens yderområder. Vi radikale ønsker i stedet, at udviklingen styres således, at tilflytningen finder sted decentralt, bl.a centreret omkring de nuværende skoler. Her medfører øget tilflytning ikke tilsvarende pres på kommunens økonomi. Der bør ikke udstykkes flere byggegrunde i Støvring by i den nærmeste fremtid, indtil presset på byens institutioner er aftaget. Det løser dog ikke det nuværende akutte problem - her foreslår vi, at den nye institution placeres i Sørup, idet der er 22 børn fra Sørup bopælsdistrikt, der passes i Støvring by (per 01.09.2002). En børnehave i Sørup vil være naturligt, idet en del af arbejdspladserne i Støvring kommune er koncentreret omkring Juhlstrupparken og Sørup by. Afstanden fra krydset i Sørup til Hulvejens etape 7, 8, 9 ( endnu 28 byggegrunde) er identisk med afstanden fra Hulvejen til eksempelvis Stubhuset - afstandskriteriet er altså ingen begrundelse for ikke at vælge Sørup.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...