Lokalpolitik

Få chancer for fritidsområde ved Havvejen

FJERRITSLEV:Det er usandsynligt, at Fjerritslev Kommune får opfyldt ønsket om at få genudpeget et område ved Klim Strand til ferie- og fritidsformål i den nye regionplan. Området blev taget ud af planen i 2001, men kommunen vil gerne have det i reserve til nye aktiviteter. Planlægger Anna Studsholt i Nordjyllands Amt oplyser, at det sæt spilleregler, som amtet bruger i vurderingen af den slags ønsker, ikke giver mulighed for at få området udpeget igen. - Nybyggeri af den type skal sædvanligvis ske i naturlig tilknytning til byer, ikke i det åbne land eller i kystzonen. Kun hvis der er tale om et konkret projekt, for eksempel hvis Klim Strand Camping ønsker at udvide, og det kan ske uden for beskyttede naturområder, er der en mulighed, siger hun. Det er i den sidste ende op til amtsrådet, om Fjerritslev Kommunes ønske skal opfyldes.