Skattepolitik

Få de rigeste til at bære de tungeste byrder

SKATTEPOLITIK:Når Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) 7.6 går tilbage i tiden og beskriver de "evindelige stigninger i skatter og afgifter", hvor han peger på den forrige aocialdemokratisk ledede regering, kan man godt forstå, at skatteministeren ikke går tilbage til tidligere borgerligt ledede regeringsperioder, for så vil man opdage, at Hovmand ikke fortæller læserne sandheden. Samtidig skriver ministeren, at "skattestoppet skal fastholdes - ellers går det galt". Det burde nok nærmere lyde sådan: "Skattestoppet skal ikke fastholdes - ellers går det galt". M.h.t. skattestigningerne vil man ved at undersøge skattetrykket gennem tiderne opdage, at efter Anden Verdenskrig har de borgerlige siddet ved magten ca. en tredjedel af tiden, men har i samme tidsrum stået for to tredjedele af alle skattestigninger! Man vil kunne erfare, at det er borgerligt ledede regeringer, der i den tid, man har registreret skatten, både har den største skattestigning i en regeringsperiode og for verdensrekord i skattetryk! Hvad er skatteministerens lovord så værd? Svend Erik Hovmand skriver også noget om pinsepakken, uden at nævne, at den blev indført for at begrænse forbruget på et tidspunkt, da det meget nemt kunne være gået galt. I den sammenhæng opfører ministeren sig for øvrigt temmelig uprofessionelt. Han undlader nemlig at fortælle, hvad hans egen regering har været med til, siden de kom til. Omkring boligskatterne er det de rigeste familier, der ganske enkelt skovler penge ind på regerings skattepolitik omkring boliger. Man er i bedste borgerlige stil med andre ord fuldstændig ligeglad med den almindelige borger! M.h.t. ministerens overskrift om, at det går galt, hvis ikke skattestoppet fastholdes, er det interessant at de, der scorer mest på skattestoppet, er millionærerne og de multinationale selskaber, ikke borgeren på gulvet. Et skattestop gælder nemlig også dem, der i forvejen har mest! Så har du meget, får du meget mere. Har du lidt, får du faktisk en merudgift ud af skattestoppet. For der indføres brugerbetaling på uddannelse, priserne på offentlig transport sættes op, og kommuner og amter får dårligere økonomi i forhold til, at der pålægges dem flere og flere opgaver! Nej, Hovmand, gå du hellere ud og se, om du kan kradse de 50 milliarder ind, der snydes med fra de multinationale selskaber, og prøv samtidig, om du kan få de rigeste til at bære de tungeste byrder, hvilket jo er måden, Danmark er bygget op på gennem tiderne. Og prøv at pakke den egoistiske tanke om, at hver enkelt skal klare som denne nu bedst kan, ned i skuffen, så vil du se et retfærdigt, velfungerende samt godt Danmark igen, og ikke som nu, hvor man mest af alt prøver at efterligne USA, akkurat som i Irak-krigen!