Højen

Få er imod ny hotelplan

GL. SKAGEN: Der er, hvis man ser på indholdet, kun få indsigelser imod et lokalplanforslag, som skal gøre det muligt at bygge en ny værelsesfløj til Ruths Hotel i Gl. Skagen. Hvis man ser på antallet af indsigelser, er der lidt flere, idet der er syv fra husejere på Hans Ruths Vej og Klitrosevej, og disse indsigelser er alle enslydende. Husejerne er bekymrede for, at den formindskelse af Ruths Hotels parkeringsplads, som et nyt byggeri betyder, vil give en eksta belastning af de to veje. De ønsker derfor, at det ved skiltning gøres klart, at indkørsel på Hans Ruths Vej og Klitrosevej kun er for beboerne ved vejen og ikke for andre. Derudover mener indsigerne, at det nye projekt for en udvidelse af hotellet er væsentlig bedre end det forslag, der blev fremsat for et par år siden. Skagen By- og Egnsmuseum har også reageret på lokalplanforslaget, men det er ikke med en egentlig indsigelse, hedder det. Museet påpeger, at bygherren skal være meget opmærksom på, at der i jorden under Ruths Hotels nuværende parkeringsplads kan være spor efter fortidig aktivitet - herunder byggeaktivitet i det gamle Højen. Det kan være tidsbesparende for byggerprojektet, hvis man på forhånd graver prøvehuller for at se, om der i jorden er minder fra fortiden, hedder det blandt andet i museets henvendelse. Timeshareejere på Jeckels Hotel foreslår i en indsigelse, at byggefelterne flyttes så langt væk fra Jeckelsvej som muligt, så man undgår, at vejen får et gadepræg.