Få fejl i psykiatrisk tvangsbehandling

Klagenævn giver sjældent patienten ret

NORDJYLLAND:Der er kun i meget få tilfælde, at Det psykiatriske Patientklagenævn i Nordjylland giver psykisk syge ret, når de klager over et tvangsindgreb. I langt de fleste tilfælde er der ikke noget at komme efter i følge den statistik som klagenævnet netop har udgivet for 2004. Kun i 3,39 procent af tilfældene har klageren fået ret i, at det psykiatriske sygehus, enten i Aalborg eller i Brønderslev, ikke har overholdt reglerne for tvangsindgreb. Det kan være tvang af forskellig art som ved indlæggelse, tilbageholdelse, behandling, fiksering, fysisk magt og ved beskyttelse. Nævnet behandlede 113 klagepunkter. Ud af dem var der kun tre, der blev omgjort til fordel for patienten. Nævnsmedlem for foreningen SIND, Finn Graa Jacobsen, forklarer, at de psykiatriske sygehuse, Aalborg og Brønderslev, er gode til at overholde reglerne. - Loven er klar, den er enkel og let at følge på de her punkter. Det er noget vi holder meget øje med, siger Finn Graa Jacobsen. - Samtidig sker der en grundig sagsbehandling. Vi holder mødet på afdelingen, hvor tvangsindgrebet er fundet sted, vi har den ansvarlige læge med ved mødet, patienten, hvis han eller hun ønsker det, og en patientrådgiver. Samtidig er der nævnsmedlemmerne, siger han. I nævnet er en læge, en repræsentant for SIND og statsamtmanden. Finn Graa Jacobsen glæder sig over statistikken, men er bekymret over, at patienterne for sjældent får en bisidder med. Der er i forvejen udpeget såkaldte patientrådgivere, som skal hjælpe patienten ved møderne. Men kun i 56 procent af tilfældene har en patientrådgiver været med til møderne. - Det er et stort problem, fordi det ikke er et borgerligt ombud. Det vil sige, at den enkelte patientrådgiver skal have fri fra arbejde, og det kan være svært med kun en eller to dages varsel. Vi vil gå til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen med problemet og foreslå, at patientrådgiverne bliver betalt fri til at deltage ved møderne, siger Finn Graa Jacobsen. De nordjyske tal ligner i øvrigt tallene på landsplan. Vejle er det statsamt, der har haft flest sager med fejl - ialt 13,3 procent. Ribe har i 6,5 procent af klagepunkterne omgjort en sag, og i Ringkøbing var procenten på nul. Der var ingen fejl i sagerne. Det var der heller ikke i Nordjylland i 2003.