Skolevæsen

Få forældre tager børnene ud af skolen

Kun på én skole mener man, at det er et problem, at forældre holder ferie uden for skoleferier

BRØNDERSLEV:Kun én af overbygningsskolerne i kommunen mener, at det er et problem, at elever tages ud af skolen uden for de fastlagte ferieuger, for at kunne følge forældrene på ferie. En del forældre har af arbejdsmæssige årsager ikke mulighed for at holde ferie i skoleferien. Derfor vælger de at tage børnene ud på andre tidspunkter. NORDJYSKE Stiftstidende har spurgt skolerne. - Fravær er et problem! Der er flere grunde til, at vi ser det som værende et problem. Dels mister eleverne undervisningen, og dels er det problematisk i forhold til resten af klassen, idet undervisning er en dymanisk proces, siger skoleleder på Hedegårdsskolen, Jørgen Dyrskjøt Thorsen. - Eleverne mangler, og det er sværere at planlægge projeker, gruppearbejde osv Imidlertid siger skolelederne på to af Brønderslevs andre overbygningsskoler, Toftegårdsskolen og Søndergade Skole, at det ikke er et problem. Per Bøgh Johansen, skoleinspektør på Søndergade Skole, siger, at det ville være ideelt, hvis alle elever var til stede alle 200 undervisningsdage, men at dettte imidlertid er en utopisk tanke. - Jeg tror, vi langt hen ad vejen bliver nødt til at tilpasse vores undervisning til den virkelighed der er i de enkelte hjem. Det kunne for eksempel være indførelse af fleksibel vinterferie. Ulovligt fravær Spørger man skolepsykolog Kirsten Algren, hvad grunden til ulovligt fravær kan være, mener hun, at det ikke i så høj grad skyldes problemer i klassen, men at det oftest er problemer hjemmefra. Dette kan for eksempel være børn, der oplever skilsmisser, børn der har en social fobi, eller børn, der føler, det er nødvendigt at passe på familien. - Det er et problem man ser i alle sociale lag. Det sker lige så ofte i velfungerende familier. Ofte reagerer skolen hurtigt på problemet, og herefter vil enten forældrene eller skolepsykologen tage affære. På Søndergade Skole er der oprettet en specialklasse samt en funktionsklasse. Specialklassen er for elever, der har generelle indlæringsproblemer, mens funktionsklassen er for elever, der for eksempel har koncentrations- eller opmærksomhedsproblemer der gør, at de ikke vil kunne være i en almindelig klasse. Dog forekommer der ikke nødvendigvis oftere fravær fra special- eller funktionsklassen, da det er spredt, og kan forekomme i alle klasser, siger Kirsten Algren. En elev fra Toftegårdsskolen, Anders Thammawhat, siger ligeledes, at ulovligt fravær ikke forekommer på grund af for eksempel mobning, men oftere står i relation til problemer i hjemmet. - Generelt er det dog ikke et problem i vores klasse, da alle snakker med hinanden. Der er ingen kliker i klassen, og dette har også en betydning, mener Anders Thammawhat, 15, fra Jerslev. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Skolegades Skole.