EMNER

Få fremmødte men aktivt år

ARENTSMINDE:Arentsminde Borgerforening havde flyttet årets generalforsamling fra Langeslund Skole til Arentsminde Kro og Cafeteria blandt andet med det håb, at flere ville deltage i generalforsamlingen. Det skete dog ikke, idet de medlemmer, der ud over bestyrelsen mødte op, kunne tælles på en hånd. Borgerforeningens formand Jens Mose Pedersen kunne i sin beretning med berettiget tilfredshed se tilbage på et fint og aktivt foreningsår med en række succesfulde arrangementer. Formanden fremhævede den fælles fastelavnsfest, der holdes i samarbejde med idrætsforeningen, husmoderforeningen og Arentsminde Cafeteria. Kasserer Jette Kjeldgaard fremlagde regnskabet, der viste et mindre underskud på knap 1600 kroner. Dette underskud skyldes dog udelukkende, at borgerforeningen har valgt straks at afskrive det beløb, der blev indskudt idet mislykkede forsøg på at redde byens dagligvareforretning. Både beretning og regnskab blev godkendt uden kommentarer. På generalforsamlingen var Kirsten Christensen, Tove Nielsen, Jens Dahl og Knud Kjærgaard på valg. Alle fire blev genvalgt uden modkandidater. Foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer er Berit Simonsen, Jette Kjeldgaard og Jens Mose Pedersen. Som suppleanter blev Peter Mikkelsen og Jane Førby valgt. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Jens Mose Pedersen, Knud Kjærgaard, Jette Kjeldgaard og Kirsten Christensen fortsætter som henholdsvis formand, næstformand, kasserer og sekretær. Berit Simonsen varetager fremover pr-funktionen.