Lokalpolitik

Få gang i kultur-projekt

Skagbo bakker stærkt op om kulturhus ved hallen

SKAGEN:- Nu har jeg med stor interesse fulgt debatten om kulturhus idéer og muligheder, men Ejnar G. Nielsens projekt ved hallen overgår dem alle. Projektet, som er beskrevet i NORDJYSKE i søndags, er både fremsynet, realistisk og kendetegner byens behov. Det siger skagboen Alice Petersen, som har læst, at Skagen Kultur- og Fritidscenter tilbyder at stå for finansiering og opførelse af et kulturhus ved siden af hallen, og det bliver et kulturhus, der indeholder alle ønsker til et sådant hus. - Det er måske ikke så visionært et projekt, som nogle lokalpolitikere kunne ønske sig. Jeg mener, at vi må se på, hvad der er realistisk og dermed også muligt med de midler, der kan stilles til rådighed. Vi må spørge; hvad er formålet? hvad skal indholdet være? hvorfor? hvem skal tilgodeses? hvordan? Hun mener, at kulturhuset skal være for unge familier med børn, for turister og alle andre, som måtte have lyst til at udfolde sig bredt. - Skal vi ikke fortsat lade ordene "Der er en sjæl i Skagen, som aldrig ældes vil" have en betydning for alle i byen også i fremtiden. Hvis vi stiller os de førnævnte spørgsmål, dækker Ejnars projekt jo meget godt intentionerne for både lokale og turister i vores by, fastslår Alice Petersen. Hun vil foruden de nævnte muligheder i projektet også gerne have afsat plads til et atelier/galleri som en mulighed for kreativ udfoldelse for skolebørn, institutioner og turister, der måtte have lyst til at købe sig ind i et sådan værksted. - Jeg tænker her på et "mini-Louisiana", hvor kunst og kultur går op i en højere enhed. De besøgende skal selv være aktive på forskellig måde, siger hun. Skagboen forestiller sig, at lokale kræfter kunne være ansat til at inspirere børn og unge til selv at fremstille kunst. - Måske kunne en børnegruppe med deres lærer eller pædagog købe sig til en projektuge eller projektdage med efterfølgende udstilling. Det kunne så i ydretimerne og i weekender være åbent for alle andre og herunder også turister. På den måde vil huset også komme til at syde af kreativitet næsten hele døgnet, vurderer hun. Det er i Skagen ofte beskrevet, at det er vigtigt, børnene oplever at have rødder, men samtidig også får lyst til at få vinger. - Et kulturhus i Lyset Land med mange muligheder kan efter min mening være med til at bevare kræfterne og visionerne i Skagen. - Mange unge forlader byen, og kun få vender tilbage for at stifte familie. Hvorfor mon det? - Hvis man spørger de unge er svaret ofte, at der er ikke attraktive arbejdspladser nok og for lidt kultur udenfor sæsonen. - Husene er blevet for dyre, og der er ingen visioner om at tiltrække unge ressourcestærke familier til Skagen, fastslår Alice Petersen. Hun spørger, hvordan udviklingen kan vendes. Snart bliver vi en storkommune, og hvem skal så varetage Skagens interesser? - Det er nu, kære lokalpolitikere, der skal handles, mens jernet er varmt. Det kan ikke passe, at vore politikere allerede nu opgiver muligheden for at handle. Få gang i Ejnars projekt!