Lokalpolitik

Få kommuner kan undgå sammenlægning

København, onsdag /ritzau/ Grafik følger -------------------- Kun 40 kommuner vil bestå som i dag, hvis en række ministeriers oplæg til Strukturkommissionen bliver realiseret. I givet fald skal en kommune have mellem 30.000 og 50.000 indbyggere. Og så vil kun 40 kommuner kunne undgå sammenlægning. Det fremgår af beregninger, som Kommunernes Landsforenings blad, Danske Kommuner, har foretaget. Amternes eksistensberettigelse fik endnu et skud for boven, da en række ministeriers rapporter til Strukturkommissionen blev offentliggjort i sidste uge. Rapporter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet viser, at de tre ministerier mener, at kommunerne vil kunne varetage nogle af amternes største opgaver inden for sygehusvæsnet, gymnasierne og det sociale område, hvis de ikke kommer under 30.000 indbyggere. Det er det antal indbyggere, der skal til, for at kommunerne kan løfte de opgaver, som amterne varetager i dag, mener ministerierne. Danske Kommuner har prøvet at tilpasse det kommunale danmarkskort efter ministeriernes præmisser. Og som det fremgår, er det kun 40 af de nuværende 271 kommuner, som opfylder kravet om mindst 30.000 indbyggere. Alle de øvrige kommuner vil på en eller anden måde skulle lægges sammen med en eller flere af de omkringliggende kommuner. Den 40. kommune, som lige kommer med over de 30.000 indbyggere, er Ringsted med 30.100, mens Thisted med 29.460 ligger lige på den anden side. Indtil videre er der kun tale om et oplæg – både hvad går amternes eksistensberettigelse og kommunernes størrelse. Det kommunale danmarkskort har været stort set uforandret siden kommunalreformen i 1970. Strukturkommissionen skal vurdere og analysere fordele og ulemper ved indretning af den offentlige sektor, men den skal ikke tage konkret stilling til den fremtidige geografiske inddeling af landet. Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest med udgangen af 2003. /ritzau/