EMNER

Få landet i gang

BANKPAKKE:Til lykke til økonomi- og erhvervsminister, Lene Espersen (K), for hvad man i brede kredse betegner som et gedigent stykke håndværk, at få kreditpakken på 100 milliarder kr. på plads, så de realkreditinstitutter og banker, der ønsker det og har behov derfor, kan låne penge af vores fælles kasse i Nationalbanken, Godt gået af Lene Espersen, fordi hun skulle kombinere flere delemner, inden pakken var i hus. Delemner af såvel økonomisk som ikke mindst politisk art. Der skulle stå et bredt flertal bag. Det lykkedes for hende at få S og SF til at indse helheden i pakken. Godt politisk håndværk. Og lad så Danmark atter komme i gang. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat