EMNER

Få levende svin over grænsen

} RANDERS: Danish Crown afvihser, at selskabet har planer om at øge eksporten af levende svin til Tyskland, som det blev oplyst i en udsendelse i TV2 søndag. Der foregår løbende en mindre eksport af danske slagtesvin til Tyskland, i 2004 ca. 16.400 svin om måneden, svarende til knap én procent af den danske slagtesvineproduktion. Det sker, når det kniber med at følge med på de danske slagterier, men langt hovedparten foretages af selskabets konkurrenter. I hele 2003-04 eksporterede Danish Crown ca. 57.000 slagtesvin, eller knap 3 promille af Danish Crown's slagtninger og ca. en fjerdedel af den levende danske slagtesvineeksport, oplyser selskabet. Der sker for tiden en forenkling af procedurerne, men det indebærer på ingen måde ændring af selskabet politik . Danish Crown først og fremmest at udnytte kapaciteten på sine egne slagterier i Danmark, fastslår selskabet i en udtalelse.