EMNER

Få lighedspunkter mellem budgetforslag

Socialdemokraterne og Co. ønsker forbedringer - Venstre og Lokallisten ønsker større overskud

HJØRRING:I penge skiller 13 millioner kroner de to budgetforslag fra henholdsvis Socialdemokraterne og deres alliancepartnere - Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Henrik Guldsø Nielsen og Jens Chr. Larsen og forslaget fra Venstre og Lokallisten på den anden side. I antallet af forslag til serviceforbedringer næste år er forskellen markant. Her ønsker Socialdemokraterne og deres alliancepartnere flere penge til udvikling på udvalgte områder. Mange af disse ønsker finder Venstre og Lokallisten for dyre, og satser derimod på at få et større overskud med udgangen af 2008 end Socialdemokraterne og deres alliancepartnere. Overskuddet skal ¿opsuge¿ det underskud på 45-50 millioner kroner, som Hjørring Kommune går ud af 2007 med. Venstre og Lokallisten mener, at man skal have cirka 46 millioner kroner i overskud ved udgangen af 2008, mens Socialdemokraterne og deres alliancepartnere mener, at 33 millioner kroner er tilstrækkeligt. Kun på få punkter er der - næsten - enighed på forhånd. Begge grupper ønsker at give 1,5 millioner kroner til sund skolemad på alle kommunens skoler. Hidtil har kun skolerne i Hjørring været tilgodeset. Begge grupper sætter ekstra penge af til kultur: Venstre og Lokallisten har en pulje på 0,5 millioner kroner, mens S og deres alliancepartnere mener, at kulturen skal have en million kroner ekstra. Trafiksikkerhed - sorte pletter - får 4,4 millioner kroner ekstra hos Socialdemokraterne og deres alliancepartnere, mens Venstre og Lokallisten sætter en pulje af på tre millioner kroner til vejene. Begge parter er også enige om, at der kommer yderligere udgifter til handicappede inden for både Børne- Og undervisningsudvalgets område og indenfor Sundhed-, ældre og handicapudvalgets område. Venstre og Lokallisten sætter her 4,1 million kroner af til deling mellem de to udvalg. pengene deponeres dog hos økonomiudvalget, indtil udvalgene kan dokumentere udgiften. Socialdemokraterne og deres alliancepartnere mener, at udgiften er dokumenteret på Sundhed,-ældre- og handicapudvalgets område og giver der fire millioner kroner. Desuden giver de en million kroner til handicappede under Børne- og undervisningsudvalget og måske yderligere en million, hvis behovet opstår. Skolerenoveringer på 14 millioner kroner er med hos Socialdemokraterne og deres alliancepartnere, mens Venstre og Lokallisten opererer med skolerenoveringer på 15,5 millioner kroner.