Retspleje

Få, men gode konfliktråd

Møder mellem gerningsmænd og ofre har været givtigt og en succes. Selvom målet for 2010 ikke blev nået

Kvaliteten er han tilfreds med, kvantiteten derimod sætter Henning Hansen spørgsmålstegn ved. Et år er gået, siden projektkoordinatoren fra Nordjyllands Politi skød konfliktmæglerordningen i gang, og det er nu tid til at gøre status over projektet. Et projekt, hvor offer og gerningsmand har haft mulighed for at mødes i særlige konfliktråd vejledt af en mægler. Enten for at give en undskyldning for de kriminelle gerninger, som man har begået. Eller for måske at få en lille forståelse for den andens handling. Forhåbentlig med det resultat, at både gerningsmand og offer kan komme videre med deres liv. Henning Hansen synes, de er kommet godt fra start, selvom de ikke nåede målet. Der er plads til forbedringer, og det kommer der. Mangler ti møder Ved opstarten i januar 2010 var succeskriteriet, at 40 nordjyske konfliktråd skulle afholdes i løbet af det første år. I praksis nåede dog kun 30 gerningsmænd og 30 ofre at møde hinanden. Ti for lidt, men dog langt bedre end på landsplan. En udregning viser, at med de manglende ti sager har Nordjylland nået 75 procent af deres mål. Landsgennemsnittet lyder på 67 procent. Nogle steder har de klaret sig dårligere end Nordjylland, andre steder bedre. Men selvom Nordjylland ikke nåede målet, er Henning Hansen tilfreds. - Det har vist sig at være et positivt projekt, som mange har haft glæde af, siger Henning Hansen. Og det er ikke, fordi der mangler kriminelle sager i Nordjylland. Henning Hansen er ikke i tvivl om, at der i Nordjylland er 40 sager om året, hvor et konfliktråd er egnet til at hjælpe både offer og gerningsmand. Men for at det kan lykkes, må politiet gribe i egen barm og få mere fokus på ordningen. Henning Hansen mener, at de folk, der sidder og afhører gerningsmændene, skal blive bedre til at spørge, om gerningsmanden har interesse i at høre, hvad et konfliktråd er. - Det bliver ikke altid gjort i dag, selvom det burde være almindelig procedure, siger Henning Hansen. Samtidig skal befolkningen også tage ordningen til sig. Det gælder både gerningsmanden, der skal se værdien i at sige undskyld til sit offer, og offeret, der skal se gevinsten ved at møde gerningsmanden, selvom forbryderen har trådt på ham og givet ham ar på sjælen. Håb for fremtiden Målet i 2011 hedder også 40 gennemførte konfliktråd. Og Henning Hansen har en forventning om, at det er et mål, som de vil nå. - Nu er der flere, der kender til ordningen, så derfor tror jeg godt, vi kan nå det i 2011, siger Henning Hansen. Samtidig har de ansat to nye konfliktmæglere, så de nu er fem i Nordjylland til at mægle og forhåbentlig skabe en afklaring mellem gerningsmand og offer.