Få om mange sygedage

HADSUND:Sygefraværet blandt Hadsund Kommunes 847 ansatte er steget en anelse i det seneste år, fra 10,59 til 11,58 dage pr. medarbejder. Det giver dog ikke anledning til panderynken hos lederen af kommunens sekretariat, Lis Hald. - Der er ingen grund til at tro, at den er gal med arbejdsmiljøet, siger hun og henviser til, at nogle få langvarigt syge tegner sig for størsteparten af fraværet, og at de pågældendes sygdom ikke kan henføres til deres arbejde. 6,25 procent af medarbejderne tegnede sig således for halvdelen af sygefraværet i kommunen. . Lis Hald hæfter sig ved, at det "klatvise" fravær er meget begrænset. Hun tilskriver det kommunens konsekvente opfølgning på den type fravær. Tre sygemeldinger i løbet af tre måneder udløser rutinemæssigt en samtale. - Ikke for at være efter de pågældende, men mere for at vise, at der er opmærksomhed om medarbejdernes trivsel, siger Lis Hald. Statistikken for barselsdage blandt de kommunalt ansatte fortæller i øvrigt, at de i det forgangne år var knap så flittige med hensyn til at øge antallet af borgere i kommunen. Antallet af barselsdage faldt fra 8,30 til 7,32 pr. medarbejder, selvom en lovændring gjorde det muligt at holde op til 52 ugers barsel mod tidligere 26. Aha