Få regering væk fra taburetterne

VALG:VK-regeringen vil belemre folkeskolen med øgede testkrav og stiler mod, at skolerne målrettet skal arbejde mod høje eksamensgennemsnit. SF ønsker, at vores dejlige "unger" skal lære for hele livet – ikke for eksamen! Ulla Tørnæs & Co. arbejder hårdt på at bevare den negative sociale arv gennem en testkultur, der bevidst- og nådesløst opdeler børnene i A- og B-hold. Stempler på ryggen eller anden kategorisering lærer man som bekendt ikke så meget af – for at udtrykke det mildt, og alt for mange unge vil få beskeden: "Dur ikke – næste!" SF er ikke modstander af at teste, når det drejer sig om at hjælpe eleverne til en forståelse af deres stærke og svage sider, og når resultatet bruges aktivt som udgangspunkt for et samarbejde mellem læreren, eleven og forældrene om udviklingen af den enkeltes evner og færdigheder. SF vil en folkeskole, der mobiliserer alle ressourcer, hvilket vil sige alle elevers stærke sider – en folkeskole som kulturbærende institution, der uddanner og opdrager børnene til at "lære at lære" og gør dem kritiske, selvstændige og demokratiske. Ingen kan leve med, at nuværende og kommende generationer af skoleelever "tabes på gulvet" på grund af inkompetente politikere og umenneskelig lovgivning! Giv derfor VK-regeringen en hjælpende hånd væk fra taburetterne - sæt jeres kryds ved liste F 8. februar!